Management en verandermanagement

Slimme keuzes voor het brein

Door Marjan Boonzaaijer

Hoe wordt de kiem gelegd voor breinontwikkeling in de vroege kindertijd, welk effect heeft het brein heeft op jouw functioneren, hoe blijf je openstaan voor nieuwe veranderingen en versterk je jouw innovatiekracht, productiviteit en efficiëntie? In het verslag van de bdKO Landelijke Dag ‘Slimme keuzes voor het brein’ van 14 november jl. lees je wat […]

Lees meer

Voorbeelden functieomschrijving directeur-bestuurder kinderopvang

Door joostradstake

Ben je op zoek naar een voorbeeld functie- en taakomschrijving van een directeur-bestuurder? Hier vindt u enkele voorbeelden.

Lees meer

Oudercommissie als sparringpartner

Door Marjan Boonzaaijer

‘Zet de samenwerking jaarlijks op de agenda’ Soms lijkt een oudercommissie een noodzakelijk kwaad. Helemaal wanneer ouders zich gaan bemoeien met zaken die hen niet aangaan. Hoe los je dat op? En –nog belangrijker– hoe zorg je voor een goede samenwerking met jouw oudercommissie? Die vragen stonden centraal bij de bdKO-Parenticom workshop ‘Stel je focus […]

Lees meer

‘Denk positief en blijf met elkaar in gesprek’

Door Marjan Boonzaaijer

Verslag bdKO Landelijke Dag 15 november 2018 ‘Hoe stuur je samen op werkgeluk’ Je bedrijf groeit wanneer je werknemers gelukkig zijn in hun werk. Maar hoe kun je dat als directeur-bestuurder in de kinderopvang realiseren? Vooral door samen aan de slag te gaan, zo werd duidelijk tijdens de landelijke bdKO-dag. ‘Als je mensen regelmatig vraagt […]

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers

Door Marjan Boonzaaijer

De 50- en 60-plussers van nu staan voor de uitdaging langer door te werken.Hoe gaat hij of zij het zolang volhouden, wat kan de werkgever doen om dat mogelijk te maken? Juist omdat er nog geen eenduidig beeld is hoe duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, biedt deze tijd kansen om te experimenteren en […]

Download

BBMP-bdKO themanummer Werkgeluk

Door Marjan Boonzaaijer

Zingeving, verbondenheid en autonomie.Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van  ieder individu, maar wel als collectief.

Download

Terug naar de liefde voor het werk

Door Marjan Boonzaaijer

Hoe geef je de professionals het eigenaarschap weer terug? Hoe zet je mensen weer in hun kracht en de klant centraal? Hoe ga je weer terug naar wat de bedoeling was? Wat levert dit op, en waar loop je tegen aan?

Download

Ontwikkelingen rond Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid

Door joostradstake

12 oktober 2017, Zo Kinderopvang, Scheveningseweg 46, Den Haag Den Haag, 12 oktober – De prachtige locatie van Zo Kinderopvang blijkt een inspirerende omgeving voor een levendige discussie over verzuim en duurzame inzetbaarheid. De aanwezige bestuurders en HR-managers delen in alle openheid hun persoonlijke ervaringen en opgebouwde kennis met elkaar. Dit artikel beschrijft kort de […]

Lees meer

Meldplicht datalekken, is jouw organisatie er klaar voor?

Door Marjan Boonzaaijer

Een briefje met dieetwensen van de kinderen op een keukendeurtje waar ook alle ouders langslopen, is dat een datalek? En als de ouders de gegevens van hun kind willen inzien, mag dat? De nieuwe Europese privacywetgeving AGV die mei volgend jaar ingaat roept genoeg vragen op om een middag mee te vullen.

Hoe groot is het verandervermogen van uw organisatie?

Door Marjan Boonzaaijer

Is uw organisatie in staat snel te reageren op de voortdurende veranderingen in de samenleving? Kunt u soepel meebewegen met de veranderende vraag van ouders?

Big Brother en de veiligheid van kinderen

Door Marjan Boonzaaijer

Een nieuwe maatregel van de overheid moet bijdragen aan de veiligheid van kinderen in de opvang: de continue screening van medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. De kinderopvangorganisaties staan voor een kostbare nulmeting, tegelijkertijd hebben ze zo hun twijfels. Over de effectiviteit: ‘Creëren we geen schijnveiligheid?’,maar ook over de arbeidsrechtelijke kanten: ‘Wat doe je met […]

Betrokken medewerkers

Door Marjan Boonzaaijer

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang voelen zich meer betrokken bij hun team en hun beroep dan bij de organisatie waarvoor ze werken.

Vertrouwen als bron van winst

Door joostradstake

Is de weg van meer regels en wantrouwen die we sinds de crisis zien heilzaam? Of moeten we gezond vertrouwen als uitgangspunt nemen?

Vertrouwen als bron van Winst

Door joostradstake

Tjeu Blommaert & Stephan van den Broek De systemen en procedures van vrijwel alle organisaties zijn ingericht op controle. Hoe sluit je anders verspilling, verlies en misbruik uit? Cijfers zijn bij die controle het zekerste middel. En dat terwijl juist controllers en andere op cijfers gefocuste mensen kunnen fungeren als het geweten van hun bedrijf […]

Lees meer

Van aansturing naar zelfsturing-een verkenning

Door joostradstake

Meer bereiken met minder mensen en meer plezier in het werk. Zonder stress en met een hoge klanttevredenheid. Wie wil dat nou niet? Buurtzorg Nederland maakte het waar en geldt als hét schoolvoorbeeld voor een andere manier van werken. Hun geheim?  Zelfsturende teams! Een optie voor de kinderopvang?

Strategisch sturen op inkoopbeleid

Door joostradstake

We leven in tijden van krimp. We moeten bezuinigen en zien ook hoe de vraag naar kinderopvang afneemt. Alle reden om eens stil te staan bij een mogelijke besparingsbron: inkoop en inkoopbeleid. En dat kan heel wat opleveren. Een pleidooi om dit onderwerp ook op strategisch niveau op de kaart te zetten. Waar kopen we […]

Download

Sterke mannen, slimme vrouwen

Door joostradstake

Het spel van macht en leiderschap M. Bührs en E. de Groot Wie niet sterk is moet slim zijn. Om carrière te maken, zult u vooral egomacht moeten laten zien. Dat betekent dat u het podium moet nemen, besluitvaardig moet zijn, resultaten zichtbaar moet kunnen maken en uzelf weet te profileren. Wie dit alles doet, […]

Lees meer

Soft controls in de kinderopvang

Door joostradstake

Sturen met zachte hand. Soft controls. De term is sterk in opkomst. Wat zijn soft controls eigenlijk? Kun je ze aanwijzen, beïnvloeden of implementeren? Wat heb je er eigenlijk aan? En hoe verhouden ze zich tot de hard controls, de tastbare beheersmaatregelen van een onderneming? Een bestuurder in de kinderopvang en zijn accountants over de […]

Download

Revenuemanagement

Door joostradstake

Kan de kinderopvang leren van de hotellerie? Wat kunnen we leren van de wijze waarop een hotelketen omgaat met capaciteit en  bezetting? Zou een kinderopvangorganisatie bezien kunnen worden als een capaciteits-bedrijf? Een kijkje in de keuken bij Van der Valk Hotels in Maastricht als inspiratiebron  voor de kinderopvang.

De 7 bronnen van arbeidsvreugde

Door joostradstake

door K. Kouwenhoven   Het belang van arbeidsvreugde is groot, niet alleen een maatschappelijk belang, maar ook voor individuen en organisaties essentieel. Effecten van vreugdeloos werken worden steeds meer zichtbaar: burn-out, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vaak verdwijnt de voldoening in het werk door een te hoge werkdruk, pesterijen, onbekwame leidinggevenden of gebrek aan waardering. Iedereen wil […]

Lees meer

De Corporate Tribe

Door joostradstake

door Danielle Braun en Jitske Kramer Over organisatiecultuur wordt veel geschreven, gezucht en gesproken. Cultuur is van oudsher het aandachtsgebied van antropologen. De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. Lezers van dit boek worden meegenomen op een reis langs verre vreemde volkeren. […]

Lees meer

Boeien en binden van medewerkers

Door joostradstake

Het vinden en vasthouden van medewerkers is een hot issue in de kinderopvang. Allemaal hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt – wellicht onder invloed van de kredietcrisis even wat minder – en leveren we extra inspanningen om het personeelsbestand op peil te houden. Wat zijn de trends waar we mee te maken […]