Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans: hoe bereidt u zich voor? 19 juni 2019

Regiobijeenkomst Amsterdam e.o.
De WWZ is nog geen vier jaar in werking en waarschijnlijk komen er per 2020 opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht. Uit onderzoek blijkt dat de WWZ niet goed werkt. Het doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB).

Waar gaat het concreet over?
In het wetsvoorstel, dat vermoedelijk in zal gaan per 2020, staan nieuwe regels voor ontslag, arbeidscontracten en flexwerk. Het gaat hier om aanzienlijke veranderingen; wellicht wordt het eenvoudiger om medewerkers te ontslaan, waarschijnlijk wel met een hogere transitievergoeding. Mogelijkheden voor tijdelijke dienstverbanden worden bijvoorbeeld uitgebreid, althans zo luid het voorstel. Op dit moment wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer, dus het is nog niet zeker welke veranderingen er gaan komen. Zo lijkt het voorstel dat langer proeftijden mogelijk moet maken alweer te zijn gesneuveld.

Kortom; wat houdt de WAB precies in? Hoe waarschijnlijk komt deze er? En wat kunt u nu al doen om voor te sorteren?

De bijeenkomst zal georganiseerd worden door Valegis advocaten in samenwerking met Kinderopvang Purmerend.

Wanneer

woensdag 19 juni 2019 14:30-17:00 uur

Programma

14:30-15:00 inloop

15:00-16:30 workshop

16:30-17:00 drankje

Locatie

Hoofdkantoor Kinderopvang Purmerend, Poelstraat 4, Purmerend.

Kosten

De workshop wordt kosteloos door Kinderopvang Purmerend en Valegis Advocaten aangeboden.

Voor wie

Deze workshop is vooral bedoeld voor directeuren-bestuurders en HR-managers.

Aanmelden

Je kan je per mail of telefonisch bij het bureau van de bdKO bureau@bdKO.nl of tel. 079 363 81 02 o.v.v. ‘workshop WAB’.