Governance Code Kinderopvang

Goed toezicht is de afgelopen tijd bijna dagelijks in het nieuws. Bestuurders en toezichthouders worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Het uitwerken van een Governance Code, specifiek voor de kinderopvang, is één van de middelen om te komen tot verdere professionalisering van het bestuur en interne toezicht in de branche kinderopvang.

Governance Code Kinderopvang
De besturen van de NVTK en bdKO hebben in 2009, en in samenwerking met het ministerie van VWS en de brancheorganisatie kinderopvang, gezamenlijk het initiatief genomen om een commissie in het leven te roepen om voor de kinderopvang een Governance Code te ontwikkelen, onder onafhankelijk voorzitterschap van prof. dr. Cor van Montfort, bijzonder hoogleraar goed bestuur bij publiek private arrangementen aan de Universiteit van Tilburg.

De Commissie heeft mede op basis van een onderzoek naar de stand van zaken van Governance in de Kinderopvang in 2009 (Dr. Stefan Peij en Mr. Drs. Peter de Koning, Hogeschool INHolland Rotterdam) de code opgesteld. Een samenvatting van dit onderzoek treft u hierbij.
De Governance Code Kinderopvang is aangepast aan de branche en de nieuwste inzichten op het gebied van besturen en toezicht houden zijn in de code verwerkt. Meer dan in andere recente codes wordt de prestatiekant benadrukt.

Per 2013 is de Governance Code Kinderopvang voorzien van een nieuwe inleiding en zijn een tweetal artikelen komen te vervallen. Zowel de aanpassingen op de code als een volledig herziene versiezijn hier te downloaden.

Op basis van nieuwe wetgeving zal de Governance in 2018 geactualiseerd en geëvalueerd worden.

Ondersteuning
Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij de naleving van de Governance Code Kinderopvang zijn hulpmiddelen gebundeld in een Toolkit Governance Code Kinderopvang, die in het voorjaar 2010 is uitgebracht. Hierin zijn voorbeelden van reglementen en checklists opgenomen worden die bij de naleving van de code gebruikt kunnen worden.

Alle leden van de bdKO hebben inmiddels de code ontvangen. Uiteraard wil de bdKO haar leden actief ondersteunen bij de invoering van het toepassen van de code. Als u de Governance Code Kinderopvang nogmaals wenst te ontvangen of heeft u vragen, kunt u contact opnemen met het bureau van de bdKO: tel. 079-3638102. U kunt ook emailen naar bureau@bdko.nl