ALV bdKO 11 juni 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de bdKO

11 juni 2020

Beste lid,

Graag nodigen we je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van de bdKO die plaatsvindt van 11.00-11.30 uur op 11 juni 2020. Vanwege de Corona-situatie zal deze vergadering digitaal plaatsvinden via Zoom. [1]

Agenda en bijbehorende documenten
Klik hier voor de agenda van deze vergadering en hier voor de bijbehorende documenten. Indien je de ALV stukken toch graag per post wenst te ontvangen, stuur dan een email naar bureau@bdko.nl met het verzoek om toezending per post.

Vragen over de ALV stukken
Omdat de ALV geagendeerd is voor slechts maximaal 30 minuten, en vanwege het digitale karakter van deze ALV, verzoeken we je om vragen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV te mailen naar bureau@bdko.nl o.v.v. ‘vragen ALV’. Het bdKO-bestuur zal deze vragen voorafgaand aan de ALV dan wel uiterlijk tijdens de ALV beantwoorden.

Vacature kascommissielid
De bdKO is er voor haar leden en wil over haar financiële beleid verantwoording afleggen, en hecht waarde aan het advies van haar leden hierover. Vanwege het einde van de zittingstermijn van Marga Hendriks zoekt de bdKO een lid van de kascommissie die betrokken zal zijn bij de jaarrekening 2020 en 2021. Wil je meer informatie en/of heb je interesse? Mail dan naar bureau@bdko.nl  o.v.v. kascommissie.

Herbenoeming bestuurslid Bertus Koot
De 1e termijn van bestuurslid Bertus Koot loopt dit voorjaar af. Het bestuur van de bdKO is zeer verheugd dat Bertus zich voor een 2e termijn als bestuurslid van de bdKO beschikbaar stelt en zal Bertus tijdens de ALV van 11 juni 2020 voor een 2e termijn voordragen.
Formeel bieden de statuten de mogelijkheid dat ook andere leden zich beschikbaar kunnen stellen voor deze bestuursfunctie. Tot aanvang van de ledenvergadering is het mogelijk een tegenkandidaat te stellen met ondersteuning van tenminste tien stemgerechtigde leden.

Aanmelden
Om deel te nemen aan de ALV vragen we je vriendelijk om uiterlijk 10 juni 12:00 uur een mail te sturen naar bureau@bdko.nl o.v.v. ‘aanmelden ALV’. Vervolgens ontvang je een link en instructies om in te loggen voor de digitale ALV.

We hopen je op 11 juni te mogen begroeten!

Met hartelijke groeten,
namens het bestuur,

Marjan Boonzaaijer
Bestuurssecretaris

[1]       De onlangs vastgestelde noodwet digitale ALV maakt het mogelijk om vanwege de Corona-situatie tijdelijk digitale ALV’s te organiseren. De noodwet is tijdelijk, en beoogt de periode waarin de Corona-maatregelen van kracht zijn, te bestrijken.