bdKO ALV & Landelijke Dag donderdag 11 juni 2020

Integriteit is van iedereen

Integriteit is een belangrijk beginsel in de Governancecode Kinderopvang en het centrale thema van de bdKO Landelijke Dag.

De dag bestaat uit een keynote gevolgd door een aantal interactieve themasessies.

Keynote bekend!
Rob van Eijbergen is hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties aan de VU. In zijn keynote zal hij ingegaan op wat organisaties gevoelig maakt voor integriteitschendingen, wat de achterliggende mechanismen zijn en wat dit betekent voor jouw leiderschap. Maar ook: wat is integriteit? En waarom worden integriteitskwesties niet altijd gemeld en onder de pet gehouden?

Waar
centraal in Nederland

Voor wie
directeuren-bestuurders en HR-managers