Landelijke Dag donderdag 12 november 2020

Trots in transitie

We vieren dit jaar ons kristallen jubileum: 15 jaar geleden is de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) opgericht! We gaan dit uitbundig en met een memorabel programma vieren tijdens onze bdKO Landelijke Dag op 12 november 2020.

Samen met aansprekende sprekers kijken we in een kristallen bol naar de toekomst. Met trots kijken we terug op de eerste stappen die de bdKO en de kinderopvang hebben gemaakt richting volwassenheid. Maar hoe gaat de puber bdKO zich verder ontwikkelen tot volwassendom?

En om het feest compleet te maken sluiten we af met een cabareteske blik op deze puber.

Noteer deze datum alvast in je agenda!!