In intervisie leert men van en met elkaar-er is ruimte voor nieuwe deelnemers!

“Wil je effectief blijven dan moet je voortdurend aan je ontwikkeling werken”

Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen.   

Binnen de bdKO wordt gewerkt met 2 intervisiegroepen die professioneel begeleid worden door CC zorgadviseurs. In beide groepen is ruimte voor nieuwe deelnemers. Uiteraard wordt er de eerste keer kennis gemaakt en wederzijds geëvalueerd of er voldoende aansluiting is.

Meer weten? Download dan de informatiebrochure. Belangstelling voor deelname aan één van deze  intervisiegroepen? Neem dan contact met ons op via bureau@bdko.nl