Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie.
In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en bestuurders, dat deze behoefte, om te ‘sparren’ buiten de eigen organisatie, ook leeft bij toezichthouders. Natuurlijk is het mogelijk om binnen de eigen Raad van Toezicht/Commissarissen feedback te halen, maar soms is het verfrissend om met ‘gelijkgestemden’ uit andere organisaties te delen en nieuwe invalshoeken en ideeën op te halen.

Daarom heeft K+V het initiatief genomen om een intervisie/verdiepingsprogramma, gericht op toezichthouders binnen de kinderopvang, te starten. Lees verder.