Masterclass Onderhandelen 30 maart 2023

donderdag 30 maart 2023 9:30-17:00 uur

Op verzoek bieden we deze workshop nogmaals aan!

‘Ik vond het een zeer goede Masterclass. Bespreken van de theorie en vervolgens gelijk oefenen sprak mij enorm aan. De manier waarop Maarten ons meenam in de techniek(en) was goed en verhelderend’.

Onderhandelen is een optie als jij iets graag wil wat de ander heeft of kan bieden, terwijl jij iets terug kan geven waar de ander baat bij heeft. Je hebt elkaar nodig. Vervolgens hebben wij de neiging om, vaak uit angst teveel weg te geven, een positie in te nemen. De ander doet dat vervolgens ook. Daarna begint het proces waarin we elkaar ergens proberen te vinden, waarbij in bepaalde mate “de poot wordt stijf gehouden”. Veelal ervaren wij de ander als star, wat weer reactie oplevert en soms zelfs resulteert in het afbreken van de onderhandeling.

Een alternatieve methode is de win/win of Harvardmethode, een onderhandelingsmethode die is ontwikkeld op de Harvard universiteit. Uitgangspunt is dat je eerst met elkaar onderzoekt welke belangen er over en weer zijn en welke opties, daarmee vergroot je de koek, die daarna nog wel moet worden verdeeld. De methode is goed beschreven in het boekje, Excellent Onderhandelen (Getting to Yes).

Hoe je de methode moet toepassen is waar de Masterclass over gaat, Getting past No.

De Masterclass

De Masterclass wordt verzorgd door het ADR Instituut en is:

  • gebaseerd op casuïstiek uit de kinderopvang,
  • met beperkt aandacht voor het theoretisch kader,
  • maar vooral gericht op vaardigheden.

Van theorie naar praktijk

• Eigen maken van de Harvard onderhandelingsmethodiek:

De Harvard regels:

• Omgaan met belangentegenstellingen (Harvard versus positioneel);

• Voorbereiding met voorbereidingsvenster;

• Het openen van de onderhandelingen (sfeer);

• Eerste bod;

• Van standpunt naar belang;

• Objectieve Criteria (toepassingsmogelijkheden);

• Bazo (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst) versus werken met limieten;

• Fasering van het onderhandelingstraject.

Ervaring en attitude

•Het ervaren van de dilemma’s bij onderhandelen;

•Het ervaren van de mogelijkheden van het genereren van belangen, opties en creativiteit;

•Beheersen van het proces: zicht op omgaan met eigen verantwoordelijkheden (eigen en wederpartij).

Vaardigheden

•Metacommunicatie;

•Sturen en beïnvloeden van de onderhandelingsdynamiek;

•Vragen stellen om van standpunten naar belangen te komen (schiltechniek);

•Toepassen van impasse technieken;

•Aanscherpen LSD-vaardigheden (luisteren, samenvatten en doorvragen);

•Reflecteren (inhoud, emotie, intentie);

•Hanteren van emoties en weerstanden zodat er (weer) ruimte ontstaat om het over de inhoud te kunnen hebben;

•Verwerven van technieken om conflictsituaties beter en in een vroeger stadium te herkennen, te de-escaleren en op te lossen.

De trainer zal jullie intensief begeleiden en veelvuldig van persoonlijke feedback voorzien.

Cursusmateriaal

Ter voorbereiding op de workshop is het prettig als je het boekje Excellent Onderhandelen (Getting to Yes) van R. Fisher en W. Ury hebt lezen. Deze is eenvoudig via verschillende kanalen en in verschillende uitvoeringen te bestellen. T

Locatie

We zijn te gast bij onze hoofdsponsor Quebble op het kantoor SDB, Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein.

Deze locatie ligt centraal, is goed bereikbaar en heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en tevens oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Deelnamekosten en aanmelden

Deelname kosten zijn € 249,- pp  Aanmelden? Stuur een mailtje naar bureau@bdko.nl o.v.v. ‘Masterclass Onderhandelen’ of bel naar 079 363 81 02.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk 15 maart 2023. Kosteloos annuleren ná 15 maart 2023 is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om je na deze datum te laten vervangen door een collega.

De Masterclass maakt gebruik van casuïstiek uit de kinderopvang. Heb je een casus die je wilt inbrengen? Deel deze dan uiterlijk 23 maart 2023 via bureau@bdko.nl.