Ontbijtsessie Zorgenkinderen in de kinderopvang 16 oktober 2024

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, gedragsproblemen of een moeilijke thuissituatie: het aantal zorgenkinderen op de kinderopvang neemt steeds verder toe. Dit vraagt soms om ondersteuning van zorginstanties of begeleiding door een extern deskundige, het volgen van aanvullende/specifieke scholing of aanpassingen in de ruimte en/of materialen.

Hoe kun je op een zo goed mogelijke manier samenwerken met zorginstanties en wat kun je als kinderopvang zélf doen om kinderen zo effectief mogelijk te ondersteunen?

In deze interactieve ontbijtsessie kan je onder begeleiding van

Moniek Zijn, hoofd preventie medisch orthopedagogisch centrum Kabouterhuis en

Claudia di Goia, zorgcoördinator Partou

ervaringen uitwisselen en leren van best practices over zorgenkinderen in de kinderopvang.

Meer informatie volgt