Workshop Boardroom Dynamics 22 november 2022

Het samenspel van de directeur-bestuurder met zijn/haar Raad van Toezicht

In deze interactieve workshop verkrijg je kennis over de formele rollen van bestuur en toezicht, het samenspel tussen beiden en het acteren van de directeur-bestuurder in dit samenspel. De directeur-bestuurder is immers één van de partijen in deze dynamiek. In deze workshop gaat het o.a. om de vraag hoe jij als directeur-bestuurder in deze dynamiek kan handelen.

Als deelnemer kan je uiteraard jouw eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen inbrengen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen we je vragen om na te denken over één vraag waarop je antwoord wilt hebben. In overleg met de deelnemers zullen drie casussen besproken worden.

De workshop wordt begeleid door dr. ir. Hans Hoek. Hans Hoek (1949) is als bestuursadviseur actief in alle sectoren van de gezondheidszorg. Hans adviseert bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties over governance-vraagstukken van de eigen organisatie en van concerns en samenwerkingsverbanden. Hij begeleidt evaluaties van raden van toezicht en bemiddelt bij wrijvingen tussen raad van bestuur en raad van toezicht. Hij adviseert over de invulling en werking van de topstructuur. Hans adviseert over strategie en visie en bij het nemen van complexe bestuursbesluiten. Hij voert als onafhankelijke deskundige samen met collegae van C3 adviseurs en managers regelmatig onderzoek uit naar bestuurlijke vraagstukken, besluitvormingsprocessen en de effecten daarvan, governance problemen en conflicten.

Lees hier als sneak preview het interview met Hans Hoek.

Tijd

inloop vanaf 13:30 uur

workshop van 14:00-17:00 uur

drankje na afloop

Locatie

We zijn te gast bij onze hoofdsponsor Quebble op het kantoor SDB, Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein.

Deze locatie ligt centraal, is goed bereikbaar en heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en tevens oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Deelnamekosten en aanmelden

Deelname kosten zijn € 195,- pp.  Aanmelden? Stuur een mailtje naar bureau@bdko.nl o.v.v. ‘Boardroom Dynamics’ of bel naar 079 363 81 02.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk 7 november 2022. Kosteloos annuleren ná 7 november 2022 is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om je na deze datum te laten vervangen door een collega.