Samenstelling bestuur

Het bestuur van de bdKO is per 15 november 2018  als volgt samengesteld:

De heer drs. J.A. (Johan) Vriesema, voorzitter
Floreokids

Mevrouw I. (Inge) Hertsworm, lid/ penningmeester 
Kinderopvang Vianen

De heer R. (Ruben) van der Made, lid/secretaris
Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn

Mevrouw G. (Gaby) Alberts, lid
Kinderopvang Berend Botje

Mevrouw J. (Jolanda) Rikers, lid
Stichting Kinder Opvang Parkstad

De heer B. (Bertus) Koot, lid
KMN Kind & Co