Ontmoeten

Deep Democracy, besluiten met de kracht van het team 25 september 2019

Door Marjan Boonzaaijer

Besluitvorming kan muurvast zitten. En als je denkt dat je overeenstemming hebt, dan blijkt toch dat niet iedereen de afspraken nakomt. Heeft het team wel echte inspraak gehad? En gevoeld? Heb je doorgepakt of alleen maar doorgeduwd? In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of denken dat men […]

Lees meer

bdKO Landelijke Dag ‘Slimme keuze voor het brein’ 14 november 2019

Door Marjan Boonzaaijer

Leren, brein en ontplooiing zijn voor iedere persoon van groot belang en daarmee voor de maatschappij als geheel. Leren, brein en ontplooiing hebben te maken met onderwijs, met opvoeding, met wetenschappelijk onderzoek en met levenlang leren. Onderzoek op de bdKO Landelijke Dag op 14 november 2019 hoe de kiem is gelegd voor breinontwikkeling in de […]

Lees meer

De OR gedijt in een sfeer van vertrouwen

Door Marjan Boonzaaijer

Hoe kun je ervoor zorgen dat de ondernemingsraad in jouw bedrijf optimaal werkt? Die vraag staat centraal tijdens de bdKO workshop ‘Hoe professionaliseer jij jouw medewerkersinspraak’ door Dorothy van Slooten van 14 maart 2019. De rode draad? ‘Zorg dat je dezelfde taal spreekt.’ Over Dorothy van Slooten: Dorothy van Slooten is actief op het gebied […]

Download

Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Door Marjan Boonzaaijer

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie. In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en […]

Lees meer

In intervisie leert men van en met elkaar-er is ruimte voor nieuwe deelnemers!

Door joostradstake

“Wil je effectief blijven dan moet je voortdurend aan je ontwikkeling werken” Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen.    Binnen de bdKO wordt gewerkt met 2 intervisiegroepen die professioneel begeleid […]

Download

bdKO Landelijke Dag 16 mei 2019

Door Marjan Boonzaaijer

meer informatie volgt

Lees meer

bdKO Landelijke Dag 14 november 2019

Door Marjan Boonzaaijer

meer informatie volgt

Lees meer