Ook dit jaar organiseert de bdKO zgn. ‘aan tafel met bijeenkomsten.’ Tijdens een dergelijke diner-bijeenkomst kan een woordvoerder kinderopvang van een politieke partij op informele wijze van gedachten wisselen met directeuren/bestuurders kinderopvang over de recente ontwikkelingen in de branche zoals de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, adviezen m.b.t. kinderopvang (zoals advies taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang),etc. etc.

De insteek van deze uitwisseling is te praten over de betekenis van deze ontwikkelingen en voornemens voor de woordvoerder en voor de rol als directeur/bestuurder kinderopvang.

Er is bij het etentje een bestuurslid van de bdKO als gastheer/-vrouw aanwezig om het gesprek te leiden.

Met GroenLinks woordvoerder kinderopvang Lisa Westerveld is een ‘aan tafel met’ bijeenkomst gepland maandag 26 juni van 18:00-20:00 in restaurant de Eeuwige Jachtvelden (1e etage), Plein 14, Den Haag.

Lisa Westerveld (1981) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Zij was voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond. Verder was zij raadslid in Nijmegen en voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Westerveld houdt zich als Kamerlid bezig met onder meer primair onderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang.

Deelname kosten zijn € 75, 00 (incl. diner). Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname, de factuur en een routebeschrijving.

Deelnemen kan door een email te sturen naar bureau@bdko.nl

N.B.  De afspraak is onder voorbehoud van de agenda van het betreffende Kamerlid. Wanneer zij onverwacht naar de Tweede Kamer moet, kan de afspraak –op het laatste moment- worden afgezegd.