Governancecode Kinderopvang

Iedereen die werkzaam is in de sector Kinderopvang, bestuurders en interne toezichthouders voorop, werkt vanuit het vertrouwen van belanghebbenden en van de wetgever. Bestuurders en toezichthouders stellen daar een goede kwaliteit en continuïteit tegenover, vanuit een bewustzijn op deugdelijkheid.

Een goede governancecode helpt daarbij. Een goede governance loont, omdat het kinderopvangorganisaties (zelf)vertrouwen, stabiliteit en rust geeft. Een goede Code inspireert bestuurders en interne toezichthouders van grote én kleine organisaties tot dialoog, samenwerking en handelen naar normen en waarden. De Code kan op zo’n manier helpen om toezicht en bestuur integer, maatschappelijk verantwoord en efficiënt vorm te geven.

Deze Code bevat beginselen voor deugdelijkheid: bepalingen voor goed gedrag, bestuur en toezicht. Van kinderopvangorganisaties op wie de Code van toepassing kan worden verwacht dat zij al het nodige doen om aan de bepalingen van deze Code te voldoen. Daarmee dragen zij bij aan de eigen legitimiteit.

De code is opgesteld in opdracht van de VTOI-NVTK en de bdKO en wordt van harte aanbevolen door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

Download hier de code.