Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang
Wolga 5
2491 BK Den Haag

Marjan Boonzaaijer,
bestuurssecretaris bdKO
Tel. 079-3638102
boonzaaijer@bdko.nl

Het secretariaat, de administratie, de congrescoördinatie en sponsorwerving van de bdKO worden uitgevoerd door M&T Partners in Den Haag.

Postadres: bdKO, Oude Veiling 6, 1689AA Zwaag
Bezoekadres: Wolga 5, 2491 BK Den Haag
Telefoon: 079 363 81 02
E-mail: bureau@bdko.nl
Facebook
Twitter
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur