Lid worden?

Hoge eisen aan directeur/bestuurder
De kinderopvang is voortdurend in beweging. Aan jou als directeur worden hoge eisen gesteld. Je hebt vast wel eens vragen waarmee je binnen jouw organisatie lastig terecht kunt. Leden van de bdKO zijn directeur of bestuurder en delen kennis en ervaring met elkaar. Onze bijeenkomsten bieden je de kans om collega directeuren te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen met vakgenoten.

Versterken kwaliteit en professionalisering directeur
De bdKO inspireert directeuren met actuele onderwerpen gericht op de versterking van de kwaliteit en de professionalisering van jou als directeur. Dit doen we door:

 • het aanbieden van professioneel begeleide intervisie, workshops en landelijke dagen tegen een voordelig tarief. Via onze website, onze nieuwsbrieven en e-mails houden we je hiervan op de hoogte.
 • de bdKO Kennisdeler met veel interessante informatie te vinden over strategie, lobby, boardroom dynamics, persoonlijk leiderschap en nog veel meer! Hierdoor kun jij als professional, in de continue veranderende markt, jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Overstijg jezelf.

Persoonlijk netwerk
Onze bijeenkomsten bieden je de kans om collega directeuren te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen met vakgenoten. In ons smoelenboek kan je zien wie er nog meer lid is van de bdKO. Zo kan je – buiten de bijeenkomsten om- op een eenvoudige manier contact leggen met collega-directeuren.

Onze dienstverleners
Vanuit diverse disciplines organiseren wij professionele ondersteuning voor onze leden. Zoals juridisch advies, coaching of crisiscommunicatiebijstand.

Het collectieve belang
De bdKO bevordert een competent, integer, transparant en innovatief management in de kinderopvang. De bdKO draagt een positief beeld over de beroepsgroep uit door het delen en uitdragen van de:

 • Gedragscode – Centraal staat een professioneel en waarden gedreven leiderschap-
 • Governance Code Kinderopvang – centraal staan goed bestuur, behoorlijk toezicht en transparantie voor stakeholders –
 • Advies Regeling Arbeidsvoorwaarden voor directies/bestuurders – biedt handvatten voor het tot stand brengen van goed onderbouwde, transparante en marktconforme primaire beloningsverhoudingen tussen Raden van Bestuur/directies van organisaties voor kinderopvang –

Wat is het onderscheid in tussen de bdKO, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Brancheverenging Maatschappelijke Kinderopvang?

De bdKO:

 • richt zich specifiek op de versterking van de kwaliteit en de professionalisering van de directeur en wil als beroepsvereniging de directeur ondersteunen in zijn functioneren.
 • is geen branchevereniging, die de belangen van de sector behartigt. Signalen die de bdKO ontvangt van haar leden die de branche betreffen, speelt de bdKO naar de brancheorganisaties. De bdKO volgt op op welke wijze deze signalen worden opgepakt. Op deze wijze versterken de beroepsvereniging en de brancheorganisaties elkaar.

Wie kunnen er lid worden?

Iedereen die een directiefunctie vervult in één van de werksoorten die in de Wet kinderopvang genoemd worden. Het lidmaatschap van de bdKO staat ook open voor directeuren/bestuurders peuterspeelzalen.

Op welke uitgangspunten is de contributie gebaseerd?

Het basisbedrag is € 734,– per jaar per lid. De bdKO gaat er van uit dat directeuren van grotere organisaties meer financiële draagkracht hebben en meer kunnen bijdragen. Meer leden uit dezelfde organisatie krijgen korting op de contributie.

 • € 1.111,= contributie voor personen uit organisatie met meer dan 4 miljoen omzet
 • € 734,= contributie vanaf het 2e lid uit organisatie met meer dan 4 miljoen omzet
 • € 735,= contributie voor personen uit organisatie met minder dan 4 miljoen omzet
 • € 513,= contributie vanaf het 2e lid uit organisatie met minder dan 4 miljoen omzet

Bovengenoemde contributiebedragen in euro gelden van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.
In de regel worden de contributiebedragen jaarlijks geïndexeerd o.b.v. het CPI-inflatiecijfer.

Lid worden?
Wil je graag de voordelen ontdekken van lidmaatschap van de bdKO? In het eerste jaar krijg je 50% korting op de deelnamekosten van onze bijeenkomsten. Zo kun jij op een laagdrempelige wijze beoordelen of onze beroepsvereniging iets voor je is.