De missie van de BDKO

De vereniging heeft tot doel ondersteuning te bieden aan directies van kinderopvang-ondernemingen teneinde een innovatief, competent, transparant en integer management te realiseren en te handhaven.

De bdKO biedt haar leden passende ondersteuning en een platform voor collegiale uitwisseling en belangenbehartiging vanuit het perspectief van de individuele en de collectieve belangen van directeuren in de kinderopvang.

De bdKO wil een vast punt zijn in een bewegende wereld, een ontmoetingsplek waar directeuren bij elkaar kunnen komen, een pleisterplaats waar kennis samenkomt en een focus krijgt en waar ruimte is voor open debat en reflectie. De bdKO wil dit bereiken door een betrouwbare en adequate dienstverlener te zijn, door met gedrevenheid en enthousiasme haar missie vorm te geven en door een krachtige presentatie.