Op 12 mei jl. vond een gesprek met de woordvoerder kinderopvang van de SP, mevrouw Tjitske Siderius, plaats. Op haar verzoek is er geen ‘aan tafel met’ bijeenkomst georganiseerd, maar een gesprek waarbij een tweetal bestuursleden van de bdKO aanwezig waren. Toegelicht vanuit de praktijk van de 2 directeuren/bestuurders is aan de orde geweest: minder ‘overspannen’ regelgeving vanuit Den Haag, de ontwikkeling van jonge kinderen naast een stelsel om te kunnen werken, de vraag waarom je met 4 jaar naar school ‘moet’ als je er qua ontwikkeling nog niet aan toe bent en de consequenties van een nieuw financieringsstelsel.

Een nieuwe datum voor de ‘aan tafel met’ bijeenkomst met de PvdA-woordvoerder, mevrouw Yucel, is nog niet afgesproken. De eerdere datum in april is komen te vervallen i.v.m. de  ingelaste ALV van de Brancheorganisatie Kinderopvang op die datum. De komende periode heeft mevrouw Yucel laten weten een drukke kameragenda te hebben, vandaar dat de afspraak naar een tijdstip later dit jaar verzet wordt. Degenen die zich hiervoor hadden aangemeld krijgen rechtstreeks bericht over de nieuwe datum.