Ook dit jaar organiseert de bdKO zgn. ‘aan tafel met bijeenkomsten.’  Tijdens een dergelijke diner-bijeenkomst kan een woordvoerder kinderopvang van een politieke partij op informele wijze van gedachten wisselen met directeuren/bestuurders kinderopvang over de recente ontwikkelingen in de branche zoals de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, adviezen m.b.t. kinderopvang (zoals advies taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang),etc. etc.

De insteek van deze uitwisseling is te praten over de betekenis van deze ontwikkelingen en voornemens voor de woordvoerder en voor de rol als directeur/bestuurder kinderopvang.

Er is bij het etentje een bestuurslid van de bdKO als gastheer/-vrouw aanwezig om het gesprek te leiden.

Met D66 woordvoerder kinderopvang Rens Raemakers  is een ‘aan tafel met’  bijeenkomst gepland op 18 september van 18:30-20:00 in restaurant de Eeuwige Jachtvelden (1e etage), Plein 14, Den Haag.

Rens Raemakers (1991) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Hij werkte bij een managing adviesbureau en was fractievoorzitter van D66 in de raad van de gemeente Leudal. Voorts was hij secretaris van D66 in Limburg. De heer Raemakers houdt zich als Kamerlid bezig met kinderopvang/kindregelingen, jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, arbeid en zorg, Participatiewet en armoede- en schuldenbeleid.

Deelname kosten zijn € 75, 00 (incl. diner). Aanmelden kan door een email te sturen naar bureau@bdko.nl o.v.v. naam kamerlid.

Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname, de factuur en een routebeschrijving.

N.B.  De afspraken zijn onder voorbehoud van de agenda van het betreffende Kamerlid. Wanneer hij/zij onverwacht naar de Tweede Kamer moet, kan de afspraak –op het laatste moment- worden afgezegd.