Na 10 jaar voorzitterschap zal tijdens de ALV op donderdag 26 november a.s. Anja Hol het voorzitterschap van de beroepsvereniging overdragen.

Anja zette met Walter Bakx en Jacob Boskma in 2005 haar handtekening onder de oprichtingsakte van de bdKO. Daarmee kwam het doel vast te liggen: het bieden van ondersteuning aan directies van kinderopvangondernemingen teneinde een innovatief, competent en integer management te realiseren en te handhaven. Anja was de eerste voorzitter van de bdKO. Haar opvolg(st)er zal tijdens de ALV door de bdKO-leden gekozen worden.