Landelijke bijeenkomst (ALV, verkiezing voorzitter)

Tijdens de ALV zal nogmaals informatie verstrekt worden over de studiereis 2016 en liggen de begroting 2016 en het werkplan 2016 ter goedkeuring voor. Als laatste punt staat de benoeming voorzitter bdKO geagendeerd. Anja Hol zal het voorzitterschap na 10 jaar overdragen. Johan Vriesema (directeur/bestuurder van FloreoKids) heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Johan is sinds 2013 penningmeester van de bdKO en portefeuillehouder sponsoring. Het bestuur van de bdKO ondersteunt de kandidatuur van Johan Vriesema. In bijlage 4 van de ALV-vergaderstukken licht Johan zijn kandidaatstelling toe.