Wolf Sijpesteijn, HR Consultant

De Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur/ Directies van organisaties voor Kinderopvang is in april 2007 goedgekeurd door de leden van de bdKO en eind juli 2007 voor de eerste keer uitgebracht. De regeling is bedoeld als ondersteuning voor van u bij het op objectieve wijze vaststellen van een passend inkomen met de Raad van Toezicht. De Human Capital Group adviseert u deze adviesregeling te volgen en te hanteren in de individuele onderhandeling tussen de Raad van Toezicht en u.

De adviesregeling is destijds in opdracht van de bdKO ontworpen in samenwerking met vertegenwoordigers van de bdKO. Er is een effectmeting in het veld uitgevoerd, uitgaande van de bestaande beloningsverhoudingen. De in de adviesregeling opgenomen salarislijn sluit het best aan bij de praktijk.

De adviesregeling is daarnaast getoetst bij een klankbordgroep met leden van Raden van Toezicht van organisaties voor kinderopvang en de initiatiefnemer voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang i.o. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) heeft in 2008 een eigen handreiking voor toezichthouders uitgebracht, waarbij de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden als onderlegger is gebruikt.

De adviesregeling bevat een regeling voor de primaire beloning van Raden van Bestuur/Directies en een handreiking voor performance afhankelijke beloning. Toepassing van de adviesregeling leidt voor iedere individuele Raad van Bestuur -/ Directiefunctie tot een indeling in een functiegroep, iedere functiegroep heeft een maximumjaarinkomen.

De meest actuele adviesregeling bevat de maximale jaarinkomens per 1 januari 2019. De indexering van de salarisbedragen wordt jaarlijks door de bdKO aan de leden verstrekt.

bdKO-leden kunnen een digitale versie van de adviesregeling downloaden via het besloten gedeelte van de site (zie verenigingsdocumenten).

De ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden door:
Wolf Sijpesteijn, Human Capital Group. Herculesplein 80 te Utrecht
(postbus 85030, 3508 AA Utrecht).
Tel: 06 – 12 61 31 35. Site: www.humancapitalgroup.nl

Voor bdKO-leden biedt de Human Capital Group een gereduceerd tarief aan voor ondersteuning bij de toepassing van de adviesregeling. Standaard tarief € 250,- (excl. BTW) per uur en excl. 6% administratiekosten. Voor bdKO-leden € 175,- (excl. BTW) per uur.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Marjan Boonzaaijer (boonzaaijer@bdko.nl bureau bdKO tel: 079-3638102)