Contributie

Het basisbedrag is € 576,– per jaar per lid. De bdKO gaat er van uit dat directeuren van grotere organisaties meer financiële draagkracht hebben en meer kunnen bijdragen. Meer leden uit dezelfde organisatie krijgen korting op de contributie.

  • € 872,= contributie voor personen uit organisatie met meer dan 4 miljoen omzet
  • € 576,= contributie vanaf het 2e lid uit organisatie met meer dan 4 miljoen omzet
  • € 576,= contributie voor personen uit organisatie met minder dan 4 miljoen omzet
  • € 402,= contributie vanaf het 2e lid uit organisatie met minder dan 4 miljoen omzet

Bovengenoemde contributiebedragen in euro gelden van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.