In wetenschappelijke en technologische ontwikkeling is een niet eerder getoonde versnelling waarneembaar. Innovaties volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Om ons zelf goed voor te bereiden is een andere manier van denken noodzakelijk: het lineaire denken moet worden ingewisseld voor het exponentiële disruptieve denken. Het boek “management in singularity’ van Blommaert en v.d. Broek, geeft inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen ter voorbereiding op wat wel genoemd wordt: het nieuwe normaal.