CPMFactory introduceert Kinderopvang Intelligence (KI) bij BDKO

De gevolgen van invoering van de beroepskracht-kindratio voor de kinderopvang is moeilijk door te rekenen voor meerdere opvanggroepen. Hierdoor is het maken van beleidskeuzes zeer bewerkelijk en fout gevoelig.

Het risico bestaat dat organisaties onjuiste conclusies trekken en op basis hiervan verkeerde beleidskeuzes maken.

IKK-calculator
Op 17 mei 2018 lanceert CPMFactory met Ayit Consultancy de IKK-calculator. Hiermee kunnen kinderopvang-organisaties de volledige kind-groepen doorrekenen naar de gevolgen voor het uurtarief. Voor de calculatie is keuze uit 6 beleidskeuzes (scenario’s). Hiermee kunnen alle kinderopvang organisaties, zowel hoofdkantoren als locaties, alle groepen importeren en doorrekenen.

De hulpmiddelen die tot op heden beschikbaar zijn bieden alleen de mogelijkheid om individuele groepen te laten doorrekenen op basis van 1 scenario.

De calculatie-methode is ontwikkeld door business intelligence specialisten in samenwerking met specialisten uit de kinderopvang branche. Het platform werkt snel, doorrekening scenario’s met 5000 kindplaatsen, met inbegrip van groepen, leeftijden wordt in enkele milliseconden uitgevoerd.

Reacties: “Een intelligent hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties om inzicht te krijgen in de financiële en personele gevolgen van de nieuwe BKR-normen.” “De resultaten zijn tot nog toe zeer verrassend op de beschikbare datasets.”

Over CPMFactory

Sturen op doelstellingen
We helpen organisaties bij het sturen op doelstellingen, zodat zij beter in staat zijn de strategie te realiseren.
Dit doen we door het leveren van een integrale oplossing, die de prestaties en samenhang van alle bedrijfsprocessen continu meetbaar en inzichtelijk maakt. We begeleiden organisaties om betere beslissingen te nemen door strategie, plannen, marktontwikkelingen en resultaten continu meetbaar te maken.

Fundament voor betere bedrijfsvoering
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk om doelstellingen te vertalen naar concrete en meetbare KPI’s en de impact daarvan op financiële resultaten continu te doorzien. Met strategie, integratie en samenwerking legt u het fundament voor betere bedrijfsvoering.

Brochure CPMFactory: CPMFactory_Brochure_Kinderopvang.pdf

Leaflet IKK-calculator: CPMFactory_IKK-calculator.pdf