Er is al veel interesse voor deelname aan de Intervisie bdKO.

Binnen de bdKO is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen. Doelstellingen van de intervisie waren reflecteren, leren en ontwikkelen. Deelnemers aan de groepen waren aanvankelijk positief over het verloop en de opbrengsten. De ervaring binnen deze intervisiegroepen leert ook dat het, na een enthousiaste start, vaak moeilijk is om de discipline in de groep te handhaven. Dit betrof zowel de aanwezigheid bij de bijeenkomsten als de structuur van de bijeenkomsten. Hierdoor werd het rendement van de bijeenkomsten na verloop van tijd kleiner. Het bestuur van de bdKO heeft de ambitie om de intervisiegroepen te professionaliseren en zich hierin te laten begeleiden door een extern bureau. In deze informatiebrochure werken we de uitgangspunten en aanpak van de intervisie verder uit.

Aanmelden kan tot 16 juni!

Meer informatie? Download de brochure.