Training excellent onderhandelen

De hoofdregels van de Harvard methode zijn:

  • scheid de mensen van het probleem (speel op de bal niet op de man)
  • richt je op belangen en niet op posities
  • zoek naar oplossingen in belangen van beide partijen en creëer daartoe zoveel mogelijk opties
  • hanteer objectieve criteria
  • maak alternatieven voor onderhandelen helder en bewaak ze (BAZO=beste alternatief zonder onderhandelen)

Tijdens de training werd o.a. geoefend met het luisteren naar en herformuleren (positief) bijvoorbeeld verwijten en met de voorbereiding op een onderhandeling. Voorbereiden door o.a. jouw wensen en de veronderstelde wensen van de ander op te schrijven en na te gaan wat de ander jou kan bieden en andersom wat jij de ander kan bieden.