Thema: Sterk of slim onderhandelen?

Voor welke strategie kies je als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kind Centrum?

Locatie: PGGM hoofdkantoor in Zeist

Vanwege de bereikbaarheid van de locatie zijn de begin- en eindtijd van de bijeenkomst file-vriendelijk aangepast !   

locatiesponsor

standhouders

Themabehandeling 
De diverse ontwikkelingen rond het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC) houdt de kinderopvangbranche al geruime tijd bezig. Daarbij worden vaak de haken en ogen genoemd die aan de totstandkoming, maar ook aan de instandhouding van een IKC in de weg zitten. De relevante thema’s zijn de bereidheid om tot een gezamenlijke pedagogische visie te komen, de regels rond marktwerking en aanbesteding, de visie van de gemeente, de opstelling van overkoepelende schoolbesturen en de verschillende van toepassing zijnde Cao’s.

Het kiezen van de juiste strategie door jou als directeur/bestuurder om aan tafel te komen en vervolgens te dealen met de andere partners en alle beren die zich op de weg lijken te bevinden is dan ook cruciaal. Maar wat is de juiste strategie? Kan jij je als directeur/bestuurder daarop voorbereiden? Hoe pak je de onderhandeling zo effectief mogelijk aan?

Elisa de Groot, mede-partner van In Touch, women resource management en coauteur van het boek “sterke mannen, slimme vrouwen” zal jullie aan de hand van haar kennis en ervaringen niet alleen inspireren rond de kunst van het voorbereiden, maar jullie ook concrete handvatten geven zodat je krijgt wat je wilt én ook de relatie in stand houdt.

Aansluitend zullen onder de humoristische begeleiding van gespreksleider en cabaretier Oscar Kocken, twee vragensessies plaatsvinden met ervaringsdeskundige directeuren/bestuurders en andere direct betrokkenen rond een IKC, waaronder een voorzitter van een Raad van Bestuur van een scholengroep. Het erkend worden als gesprekspartner, de verschillende stappen van het onderhandelingsproces en voor welke valkuilen kun jij je behoeden: het komt allemaal de orde. Oscar Kocken zal jullie op cabareteske wijze de gelegenheid bieden om vragen te stellen.

Deskundigheidsbevordering door Intervisie
Voorafgaand aan de themabehandeling van de middag kan je er voor kiezen om ’s-ochtends een presentatie bij te wonen over deskundigheidsbevordering door intervisie. Door Tica Peeman wordt op interactieve wijze uitleg gegeven over het doel van intervisie, wat het je kan brengen en de verschillende intervisiemethoden. Mocht je meer uit jouw huidige intervisiegroep willen halen of  een nieuwe intervisiegroep willen vormen, kom dan zeker naar deze presentatie.

Programma
10.30 uur Ontvangst bdKO-leden en hun gasten
10.45 uur Intervisie voor directeuren/bestuurders KO
Presentatie over het doel van intervisie en de verschillende methoden van intervisie door Tica Peeman, directeur en trainer VIStrainingen 
11.45 uur Algemene Ledenvergadering bdKO
12.15 uur Lunch
13.30 uur Ontvangst door Peter Borgdorff, directeur PFZW
13.40 uur Sterke mannen, slimme vrouwen
Presentatie over strategisch onderhandelen door Elisa de Groot, co-auteur van het gelijknamige boek en partner van In Touch, women resource management 
14.15 uur 1e deel Vraaggesprek over de weerbarstige praktijk rond de totstandkoming van een integraal kind Centrum, onder leiding van Oscar Kocken
Gasten: o.a. Corine Laurant (KO Purmerend), Giena van der Veen (Kids2B), Arjen Wientjes (KO Zonnekinderen), Peter Putman (Accent scholengroep), Wima Drenth (st. Christelijk Onderwijs Noordkwartier) en Koen Kock (adviesbureau innovatie nul13)
15.00 uur Theepauze
15.20 uur 2e deel Vraaggesprek over de weerbarstige praktijk rond de totstandkoming van een integraal kindcentrum, onder leiding van Oscar Kocken
16.00 uur Afsluiting en borrel