Landelijke Bijeenkomst over ‘Kinderopvang kantelt?’

Economische veranderingen, verlaging van de kinderopvangtoeslag en toenemende regel- en controledruk leiden tot onzekerheid in de kinderopvang. Omgaan met transities vraagt om een nieuwe visie, manier van werken en organiseren. Dit thema stond centraal tijdens de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO op 9 april 2015 bij de Rabobank in Zoetermeer. Na een lezing van hoogleraar Derk Loorbach gingen de directeuren zelf aan de slag met dit onderwerp in werksessies.

Op een van de eerste prachtige lentedagen van het jaar kwamen de leden en hun gasten naar de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO. Een boeiende lezing, inspirerende werksessies en geanimeerde gesprekken tijdens koffie en lunch maakten de samenkomst tot een succes.

Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015

Net als vorige keren begon de dag met de Algemene Ledenvergadering van de bdKO. Het jaarverslag en bestuursverslag 2014 werden zonder opmerkingen goedgekeurd. BdKO-secretaris Jacob Boskma melde verheugd dat sinds dit jaar het ledental van de vereniging weer groeit. Ook kan de bdKO terugzien op tal van succesvolle en druk bezochte activiteiten in het eerste kwartaal van dit jaar. Een daarvan was de vierdaagse studiereis begin dit jaar rond het thema customer excellence. Deelnemer Els Landerloo zei hierover: ‘Zowel praktijkervaringen als de theorie zijn uitgebreid aan bod gekomen.’ Ze vertelde dat tien organisaties in Nederland en België zijn bezocht. ‘Ons is geleerd om vanuit de cliënt naar de bedrijfsvoering te kijken. Belangrijk is dat je helder hebt wat je identiteit is en hoe je je visie vertaalt naar de praktijk. Medewerkers zijn niet alleen een middel, maar ook je interne cliënten. Zij moeten immers op de cliëntbehoefte en –beleving kunnen inspelen. Na de reis zijn wij het beleid van onze organisatie gaan aanpassen.’ Boskma liet weten dat het bestuur heeft besloten begin volgend jaar opnieuw een soortgelijke reis voor directeuren te organiseren. Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering bedankte de bdKO-secretaris de locatiesponsor Rabobank en de sponsors en standhouders Meeuwsen Ten Hoopen, Pelosa, HBB, Tevreden.nl, Konnect, Sentimo, Raet en KidsVision.

Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015

Na de lunch stond het thema kinderopvang en transitie centraal. Tijdens de vorige Landelijke Bijeenkomst hield hoogleraar Loorbach hierover een presentatie. Uit de evaluatie bleek dat veel deelnemers graag een vervolg hierop wilden. Hieraan gaf de organisatie gehoor door een interactieve lezing en verschillende werksessies waarbij het thema verder werd uitgediept en geconcretiseerd naar de praktijk.
Voor de hoofdlezing schetste gastheer Jaap Wielaart, directievoorzitter Rabobank Den Haag en omgeving, de transitie waarin zijn bank zit. Hij erkende dat banken de laatste jaren veel fouten hebben gemaakt. ‘Soms is het nodig om keihard tegen iets aan te lopen om een transitie te kunnen aangaan. Dat is gebeurd. Wij beseffen als Rabobank dat wij terug moeten naar onze bron. We willen samen met anderen iets betekenen voor de samenleving. Zo zijn de oprichters van de voorlopers van de Rabobank ook begonnen. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze hierin meegaan. Dat betekent dat we van sommige bedrijfsonderdelen en medewerkers afscheid moeten nemen. Alleen zo kun je teruggaan naar je wortels.’
De woorden van Wielaart bleken een goed opmaat voor de hoofdlezing van Loorbach over het thema transitie.

Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015
Landelijke bijenkomst bdKO 9 april 2015