Landelijke Bijeenkomst over omgaan met de media
Goede pers, slechte pers, Vertrouwen is een werkwoord

De kinderopvang komt de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws. Omgaan met de media staat bij steeds meer directeuren hoog op de agenda. Hoe communiceer je in een crisissituatie? Wat vertel je wel en niet? Dit bespraken de deelnemers tijdens de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO op 28 maart 2013 in het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. ‘Er gebeuren zoveel goede dingen in de kinderopvang. Toch zijn het vaak de incidenten die aandacht krijgen. We moeten meer één gezicht laten zien’, zei een van de aanwezige directeuren.

Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013

Grote betrokkenheid
Ondanks bezuinigingen en andere actuele ontwikkelingen die de aandacht vragen van directeuren en bestuurders in de kinderopvang wisten veel leden van de bdKO de weg weer te vinden naar de veertiende Landelijke Bijeenkomst van de bdKO. Jacob Boskma, secretaris van het bdKO-bestuur, die voorzitter Anja Hol verving, zei tijdens de Algemene Ledenvergadering, dan ook blij te zijn dat de betrokkenheid van de leden groot is en de activiteiten van de vereniging op veel belangstelling kunnen rekenen.
Een voorbeeld daarvan is de onlangs gestarte hotspot ‘Strategische inkoop’. Hotspots zijn bijeenkomsten over inhoudelijke thema’s die hoog op de agenda staan van directeuren. Het zijn leerplaatsen voor directeuren, gefaciliteerd door de bdKO. De belangstelling voor de hotspot ‘Strategische inkoop’ is groot, legde initiatiefnemer Johan Vriesema uit. Hij vertelde dat de deelnemers onder andere willen nadenken over hoe de strategische inkoop gepositioneerd kan worden binnen de organisatie. ‘Daarnaast willen we financiële kengetallen definiëren om te toetsen of je op dit gebied de juiste dingen doet’, legde Vriesema uit.
Hilde Vogelzang, directeur van Vlietkinderen, stelde de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering voor een hotspot te starten met het thema ‘wendbaarheid in kinderopvangorganisaties’. Ze legde uit dat de kinderopvang vooral gefocust is op rust en veiligheid. Actuele ontwikkelingen vragen echter in veel gevallen om veranderingen in de organisatie. ‘Kunnen onze organisaties veranderen’, vroeg ze zich af. ‘Ja’, vervolgde ze, ‘maar dan moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. De samenhang hiertussen is erg belangrijk. Dit wil ik graag met andere directeuren uitdiepen.’

Uit de Algemene Ledenvergadering bleek verder dat de bdKO kan terugkijken op een geslaagd 2012. De inhoudelijke doelen werden gehaald en de organisatie sloot het jaar financieel positief af.

Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013

Interview
Tot slot van de ALV werd Sabine Kloos, bestuurder van de EstroGroep geïnterviewd door communicatieadviseur Hans Siepel over het thema “goede pers, slechte pers”. In dit interview lichtte zij haar ervaringen met de pers nader toe. Als laatste riep Kloos de aanwezigen directeuren op de handen meer ineen te slaan. Wij zijn niet goed in het managen van het publieke domein. Wij krijgen als kinderopvang onze toegevoegde waarde niet goed voor het voetlicht. Wij moeten veel meer samendoen.

Als afsluiting van de Algemene Ledenvergadering bedankte Jacob Boskma de locatiesponsor PGGM en de hoofsponsors en standhouders MeeuwsenTen Hoopen, Parenticom, Spectrio, Tevreden.nl, AON en K+V.

Goede pers, slechte pers
Tijdens de ledenvergadering van de bdKO was er een parallelprogramma voor gasten. Onder leiding van oud-journalist Rik Rensen gingen zij aan de slag met het thema van de Landelijke Bijeenkomst, Goede pers, slechte pers. Vertrouwen is een werkwoord.
Na de lunch voegden zij zich voor de plenaire thema-behandeling bij de directeur-bestuurders en luisterden naar Chief Marketing Officer van PGGM, Bart Blanken. Namens PGGM heette hij de aanwezigen welkom en vertelde over het persbeleid van zijn organisatie. ‘Openheid is zeer belangrijk. Wij hebben iedere dag contact met de pers. Je hoeft niet alles op straat te gooien, maar het slechtste wat je kunt doen is camoufleren.’ Blanken vertelde dat hij de pers regelmatig uitnodigt en voorziet van achtergrondinformatie. ‘Op deze manier kun je wat betekenen voor elkaar. Als er dan eens een keer iets negatiefs gebeurt, kun je terugvallen op de goede relatie die je met de pers hebt. Het slechtste wat je kunt overkomen is dat je in crisissituaties ad hoc moet reageren.’

Daarna volgden presentaties van communicatieadviseur Hans Siepel, burgemeester Hetty Hafkamp en communicatietrainer Sander Wieringa.

Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013

De reacties waren na afloop overwegend positief. Tijdens de borrel werden nog de nodige ervaringen uitgewisseld. Persbeleid blijft voorlopig hoog op de agenda staan. Zeker nu de bezuinigingen en de gevolgen van de economische crisis voor de kinderopvang volop aandacht krijgen van de media.

Fotoverslag Landelijke Bijeenkomst bdKO’ 28 maart 2013

Verslag presentatie Hans Siepel, Landelijke bijeenkomst bdKO, ‘Succesfactor in een crisissituatie’

Verslag presentatie Hetty Hafkamp Landelijke bijeenkomst bdKO, ‘Hoe een (duin)brand te blussen?’

Verslag presentatie Sander Wieringa, Landelijke bijeenkomst bdKO, ‘Vertrouwen is een werkwoord’