Landelijke Bijeenkomst over persoonlijke ontwikkeling

Zal dit jaar het begin van de ommekeer zich aankondigen? Het antwoord op deze vraag is nog moeilijk te geven. Ook 2014 vraagt nogal wat van directeuren en bestuurders in deze sector. Hoe ga je met alle ontwikkelingen om? Wat betekent dit voor de organisatie en voor jou? Sta je nog op scherp? Dit bespraken de deelnemers tijdens de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO op 27 maart 2014 in het hoofdkantoor van AFAS Software in Leusden.

Net als vorige keren vonden ook dit voorjaar weer veel leden en gasten hun weg naar de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO. Boeiende sprekers, leerzame workshops, maar zeker ook de gesprekken in de wandelgangen en tijdens de lunch, maakten de dag tot een succes.
De Algemene Ledenvergadering van de bdKO duurde dit keer kort. Het jaarverslag 2013 werd zonder opmerkingen goedgekeurd. Ondanks de turbulente tijd kan de bdKO terugkijken op een geslaagd 2013. De inhoudelijke doelen werden gehaald en de organisatie sloot het jaar financieel positief af.

Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014

BdKO-voorzitter Anja Hol vertelde dat de onlangs gehouden eerste regionale bijeenkomst met de Brancheorganisatie een succes was en dat weer zeer enthousiast door de leden is ingetekend op de tafelgesprekken met politici. Ook merkte ze op dat de Hotspot ‘wendbaarheid in kinderopvangorganisaties’ in juni wordt afgerond.
Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering bedankte Hol de locatiesponsor AFAS en de sponsors en standhouders MeeuwsenTen Hoopen, Pelosa, HBB Brainware, Tevreden.nl, Raet, Flexkids en Sentimo.

Na de lunch presenteerde commercieel directeur Leo Koppelaar van AFAS tien tips voor gemotiveerde medewerkers. Hij pleitte ervoor meer verantwoordelijkheid op de werkvloer te leggen. Met verschillende voorbeelden liet hij zien hoe AFAS dit in de praktijk brengt. Vertrouwen is hierbij een sleutelbegrip. ‘Meer regels werken niet. Geef medewerkers zoveel mogelijk informatie en vertel succesverhalen. Maak van alles een feestje en zeur niet te veel over de laatste 10 procent die niet goed gaat.’

Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014

Daarna hield Tjeu Blommaert, hoogleraar management accounting & control aan de Universiteit van Maastricht en gastdocent aan de Universiteit Nyenrode een inleiding over ‘vertrouwen als bron van winst’. Onlangs presenteerde hij er een boek over en hij is ervan overtuigd dat je het beste uit medewerkers haalt wanneer je ze vertrouwt. Hij ziet echter veel organisaties die gebaseerd zijn op wantrouwen.
De woorden van Blommaert leverden genoeg gespreksstof op voor de pauze. Veel directeuren zeiden zijn visie te onderstrepen, maar voelen zich klemgezet door de overheid. ‘Onze medewerkers klagen over de vele regels en de formulieren die ingevuld moeten worden en ik vind het ook overdreven, maar de overheid verplicht het. Als organisatie kun je niet zeggen: dat doe ik niet’, aldus een van hen.

Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014
Landelijke bijeenkomst bdKO 27-3-2014

De rest van de middag namen de bezoekers deel aan verschillende workshops over: 
– Benieuwd of uw secundaire arbeidsvoorwaarden marktconform zijn?  (bekijk de presentatie)
– Hoe voer je een resultaatsgesprek?  (bekijk de presentatie)
– Hoe voer je het spel met je Raad van Toezicht? (bekijk de presentatie)
– Hoe manage je een goede reputatie?  (bekijk de presentatie)
– Wish it, dream it, do it: aanpakken die samenwerking met je Oudercommissie! (bekijk de presentatie)
– Hoe blijf je als leider dicht bij jezelf en realiseer je samen succes?

Bekijk het foto verslag van de Landelijke bijenkomst op 27-3-2014