MTH-sponsor-500

MTH: Personeelsfeesten en parkeren toch buiten WKR?

In een onlangs gehouden webinar over de Werkkostenregeling heeft de Belastingdienst op twee punten een verruiming van de werkkosten aangekondigd.

Bedrijfsuitjes en personeelsfeesten
Voor personeelsfeesten op de werkplek geldt onder de werkkostenregeling veelal een nihilwaardering. Tot dusver werd er vanuit gegaan dat bij personeelsfeesten op een externe locatie de gehele factuur (inclusief btw) ten laste van het werkkostenbudget gebracht moet worden. De Belastingdienst heeft tijdens de webinar verteld dat als een bedrijfsuitje of personeelsfeest wordt georganiseerd in het kader van de dienstbetrekking de kosten voor maaltijden, reis- en verblijf kosten gericht vrijgesteld zijn. De reiskosten van en naar de externe locatie, de kosten van de maaltijden, hapjes, drankjes en overnachtingen komen dan niet langer ten laste van de forfaitaire ruimte van 1,2%. Kosten voor vertier, zoals een artiest, oudhollandse spellen of karten blijven wel ten laste komen van de forfaitaire ruimte (of kunnen als loon van de werknemer worden aangemerkt).

Parkeren
Tijdens hetzelfde webinar kwam ook het parkeren door werknemers ter sprake. De regels omtrent het parkeren onder de werkkostenregeling zijn duidelijk: parkeren op de werkplek – waar de werkgever arboverantwoordelijk is- valt onder een nihilwaardering. Parkeren elders is loon voor de werknemer, tenzij dit als eindheffingsbestanddeel wordt aangewezen. Dit geldt overigens alleen voor eigen auto’s van de werknemer. Voor auto’s van de zaak zijn parkeerkosten intermediaire kosten. Inmiddels lijkt de Belastingdienst hier akkoord te gaan met een ruimere interpretatie. Ook al vindt het parkeren niet plaats op een eigen terrein van de werkgever, dan kan onder omstandigheden toch sprake zijn van arboverantwoordelijkheid op dit parkeerterrein en dus van een nihilwaardering. Deze verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het kunnen geven van aanwijzingen ten aanzien van de veiligheid op het parkeerterrein. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever veiligheidsmaatregelen neemt om de veiligheid van werknemers bij het parkeren te garanderen. Inmiddels hebben voor diverse cliënten de nihil-waardering van de parkeergelegenheid bij de werkplek kunnen afstemmen met de Belastingdienst.

Advies
Op dit moment is deze benadering een zienswijze die nog niet in formeel beleid of wetgeving is vastgelegd. Wij zijn echter van mening dat dit kansen biedt tot besparing op uw personele voorzieningen, wellicht ook voor het verleden. Vanwege het ontbreken van formeel beleid, bevelen wij u wel aan met de Belastingdienst af te stemmen of uw zienswijze ook die van de Belastingdienst is. Dit kan een voor u ongewenste discussie voorkomen. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het voeren van overleg en schriftelijke afstemming. U kunt hiervoor contact opnemen met Adviesgroep Personeel & Salaris via personeelsalaris@mth.nl Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.