Participatiewet / 100.000 banen

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari jl. onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De wet vervangt de wet Werk en bijstand, de wet Sociale werkvoorzieningen en een groot deel van de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of deze toegezegde banen zijn gerealiseerd. Worden de aantallen niet gehaald, dan komt er een wettelijke quotumregeling voor bedrijven met 25 werknemers of meer. Voor elke niet ingevulde werkplek wordt dan een heffing opgelegd. Zie ook www.vno-ncw.nl (onder arbeidsmarkt) of www.ondernemersplein.nl.