Quibble.com  |  Professional on the move!

De voordelen van Quebble voor jou als ouder
Altijd, overal en direct betrokken bij je kind
Communiceer met alle relevante personen rondom je kind

In maart 2016 start Pelosa weer met haar Quebble.com| Professional informatiedagen.
Het eerste moment zal zijn op 10 maart te Zoetermeer.

Met Quebble.com | Professional kunt u de administratieve processen efficiënt en gebruikersvriendelijk organiseren. Het Ouderportaal, Kindplanning en Personeelsplanning werken naadloos en volledige geïntegreerd samen op één centrale database. Maar ook ouderbetrokkenheid en de doorgaande leerlijn wordt ondersteund door het systeem.

Wilt u meer dan dat en wilt u uw administratieve processen uitbesteden dan vertellen we u graag meer over Quebble.com | Professional Services. Bent u geïnteresseerd en wilt u een bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier.