DigObsPf

Pelosa: Digitaal Observatie Platform

Het Digitaal Observatie Platform maakt het mogelijk om op een systematische, snelle en eenvoudige manier de kinderen te observeren. Pedagogisch medewerkers worden in staat gesteld om de ontwikkelingen van jonge kinderen te volgen en te stimuleren.

Het complete digitale kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen van de CED-Groep biedt observatielijsten en handelingssuggesties. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet te observeren gedrag, waardoor een objectief beeld van de ontwikkeling van het kind ontstaat. Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden die de ontwikkeling van het kind extra stimuleren. De resultaten van de observaties worden per kind weergegeven in de vorm van grafieken. Per ontwikkelingsgebied wordt in het rood aangegeven op welke gebieden een kind nog beter gestimuleerd kan worden. De ontwikkeling van het kind wordt hiermee visueel in beeld gebracht. Zo ontstaat er een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkelingen van baby’s, dreumesen en kleuters.

Wilt u graag op een efficiënte en eenvoudige wijze de ontwikkeling van 0-4 jarigen observeren? Probeer dan nu het digitale kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen een maand lang uit. De eerste maand ontvangt u géén factuur én kunt u kosteloos opzeggen. Bestel hier het Digitaal Observatie Platform en start met observeren!

Wilt u graag meer informatie? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.