Op woensdag 3 juni a.s. heeft een delegatie van het bdKO-bestuur een afzonderlijk overleg met een delegatie van het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang en met een delegatie van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Kinderopvang. Het betreft met beide organisaties een regulier overleg waarin de organisaties elkaar informeren over hun eigen activiteiten en mogelijke gezamenlijke initiatieven.