Tevreden.nl

Steeds meer organisaties beseffen dat het hebben van gewoon tevreden klanten en gewoon tevreden medewerkers niet voldoende is om echt succesvol te zijn. Vandaar dat steeds meer organisaties de lat hoger leggen en streven naar enthousiaste klanten en bevlogen medewerkers. Enthousiaste klanten die de organisatie aanbevelen en zich gedragen als echte ambassadeurs. Bevlogen medewerkers die met passie werken aan het succes van de organisatie en een optimale klantbeleving. Tevredenheidsonderzoek speelt een belangrijke rol in dit proces om tot een excellente klantgerichte organisatie te komen.

Binnen deze nieuwe, klantgerichte economie, delen klanten en medewerkers constant informatie, om te leren en te verbeteren. Van elkaar en voor elkaar. Het internet speelt daarbij een belangrijke rol. Internet maakt het delen van ervaringen eenvoudiger en biedt klanten de mogelijkheid om zich op basis van ervaringen van anderen beter te informeren en keuzes te maken. Stimuleer deze ontwikkeling en geef uw klanten en medewerkers daarom een stem en zorg ervoor dat u door middel van tevredenheidsonderzoek doorlopend inzicht in ervaringen van klanten, medewerkers en andere belangrijke stakeholders verkrijgt. Deze inzichten vormen de basis voor het leveren van topprestaties.

Wat biedt Tevreden.nl?

Tevreden.nl biedt op doorlopende basis voor specifieke ervaringsmomenten een onderzoek op maat; hierdoor ontstaat continu inzicht in ervaringen van klanten en de beleving van medewerkers. Deze waardevolle feedback, alsook de bijbehorende rapportages en statistieken, kunnen direct gebruikt worden om te anticiperen en terug te koppelen naar de organisatie, vestiging, team, medewerker en de klant.

Hieruit kunnen enerzijds direct praktische verbeteracties worden uitgevoerd in het gebruikelijke contact met klanten en medewerkers. Anderzijds kunnen structurele verbeteringen in gang worden gezet.
Steeds meer organisaties gebruiken deze onderzoeksresultaten enerzijds voor interne procesverbeteringen en anderzijds voor externe transparantie als marketinginstrument naar (potentiële) klanten, verantwoording richting stakeholders of om hun imago te verbeteren.

Meer informatie
Bent u benieuwd hoe u uw klanten kunt inzetten als ambassadeurs van uw organisatie en hoe u tot bevolgen medewerkers komt. Tevreden.nl laat u graag zien wat de mogelijkheden zijn. Heeft u interesse neem dan contact op via kinderopvang@tevreden.nl

Interesse?

Inschrijven voor een workshop:

Op regelmatige basis organiseert Tevreden.nl diverse vrijblijvende workshops en evenementen. Heeft u interesse, Neem dan een kijkje op onze website.
Interesse?