Thema Landelijke Bijeenkomst

Sprekers: Harry Kunneman, Ben Tiggelaar en Daria van den Bercken

Harry Kunneman is als hoogleraar sociale en politiek theorie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. De UvH is een kleine onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving (www.uvh.nl).

Kunneman’s huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme (www.kunneman.org). Op zijn website is o.a. de online collegereeks te volgen waarin hij blokkades en openingen verkend voor een nieuwe menswetenschap. ”De maatschappelijke dimensie van de humanistiek is voor mij van groot belang, omdat we in een tijd leven waarin heel veel op het spel staat. Ik heb het gevoel dat we op de grenzen stuiten van een sociaal en economisch systeem dat langzaam aan het vastlopen is. Ik noem dat de economie van het dikke-ik”, aldus Kunneman.

Boeken, artikelen en muziek
Harry Kunneman publiceerde tal van boeken en artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen, in het bijzonder het postmoderne denken. Zoals ‘Voorbij het dikke-ik, bouwstenen voor kritisch humanisme’, ‘Praktijken van normatieve professionalisering’ en ‘Van theemutscultuur naar walkman ego, contouren van postmoderne individualiteit’ (zie www.kunneman.org).

Ben Tiggelaar is een onafhankelijke schrijver, spreker en gedragswetenschapper. Hij studeerde communicatiewetenschappen en promoveerde op een studie naar gedragsverandering in organisaties (www.tiggelaar.nl). Tiggelaar studeert al ruim 25 jaar op de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven is individuen en organisaties te helpen hun dromen om te zetten in actie.

Tiggelaar is een veelgevraagd spreker en trainer (www.denkproducties.nl) en schrijft wekelijks een column in NRC Handelsblad over werk en management. “Ambities, visies, plannen, ideeën, in de meeste organisaties is er geen gebrek aan. De kunst is echter om ze te vertalen naar concrete actie’, aldus Tiggelaar.

Boeken, artikelen en muziek
Ben Tiggelaar publiceerde tal van boeken, waarvan de meeste recente ‘De kleine Covey’, waarin hij met Jan Kuipers een samenvatting geeft van de zeven eigenschappen van Covey.  Andere publicaties van Tiggelaar zijn ‘Dromen,durven, doen’, ‘MBA in één dag’, ‘Dit wordt jouw jaar’ en ‘Doen!’ (zie www.tiggelaar.nl). 

Daria van den Bercken is de Nederlands/Russische pianiste die bekendheid verwierf in 2012 met haar project ‘Händel at the piano’, waarmee ze een publiek zocht voor de muziek van Händel door het maken van video’s en het geven van concerten op alternatieve podia en platforms (www.dariavandenbercken.com). Voor dit project ontving ze de prijs van het Amsterdamse Fonds voor de kunst. Van den Bercken speelde in binnen- en buitenland en soleerde o.a. met het Rotterdams Philharmonisch orkest, het Gelders Orkest en het Radio Philharmonisch orkest. Haar nieuwste uitdaging betreft de elegantie in de muziek van Mozart. 

Boeken, artikelen en muziek
Daria van den Bercken heeft zowel m.b.t. de werken van Händel als die van Mozart een cd uitgebracht op het label van Sony Classical (zie www.dariavandenbercken.com).