logo_kinderopvang_tevreden

Vier maal meer rendement uit klanttevredenheidsonderzoek

Organisaties ontdekken steeds meer de kracht van transparant kort cyclisch onderzoek. Iedere klant wordt vlak na een relevant contactmoment gevraagd ervaringen, tevredenheid en intentie tot aanbevelen te delen. Het aantal vragen is beperkt en heeft direct betrekking op de ervaringen met het specifieke contactmoment.

De ervaringen van de klant zijn tijdens het invullen nog vers en door de korte vragenlijsten is de respons relatief hoog. Verder blijkt uit onderzoek dat, afhankelijk van de sector, 40 tot 80% van de respondenten in kort cyclisch online tevredenheidsonderzoek aangeeft bereid te zijn om zijn/haar reactie persoonlijk toe te lichten. Dit zijn zeker niet alleen de tevreden klanten, maar juist ook de meer ontevreden klanten. Het zijn de klanten waarmee heel concreet verbeteringen te realiseren zijn.

Op welke wijze kunt u meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek halen?

  1. De kinderopvangorganisatie kan individuele klanten traceren die bijvoorbeeld ontevreden zijn en gerichte maatregelen nemen om een ontevreden klant om te turnen tot een enthousiaste klant.
  2. De kinderopvangorganisatie kan oorzaken van ontevredenheid tot op medewerkersniveau traceren en verbetermaatregelen nemen. Maar ook de champions onder de medewerkers vinden en ze hiervoor waarderen.
  3. De kinderopvangorganisatie kan tevredenheidsresultaten in de vorm van onafhankelijke reviews en ratings publiceren. Deze transparantie verstevigt de reputatie van de organisatie en leidt tot een grotere groep en ook tot meer tevreden klanten.
  4. Klanttevredenheid gaat een vast onderdeel van het werk van elke medewerker worden. Dit doordat hij/zij continu feedback van klanten krijgt. Verder kan de organisatie online, elke werkdag en elk uur weer op alle niveaus in de organisatie sturen op klanttevredenheid waardoor de klant echt centraal komt te staan in het dagelijks werk.

circelschema-Tevreden

Bent geïnteresseerd in hoe dit werkt en hoe organisaties dit in andere branches implementeren? Download hier de volledige paper. Wilt u weten hoe u uw klanttevredenheidsonderzoek zelf kunt optimaliseren? Neem contact met ons op via kinderopvang@tevreden.nl of 010-2341550