(Landelijke Bijeenkomst 27 november 2014)

Door middel van een helder uiteengezette presentatie heeft Elly Brand haar ervaringen gedeeld met betrekking tot de samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs in Zeeland. Als bestuurder van kinderopvangorganisatie Kibeo heeft Elly samenwerking gezocht met Omnis, openbare basisscholen.

Vanaf 2011 is Elly gestart met gesprekken met gemeenten, schoolbesturen, Raad van Toezicht leden, OR/CR leden en andere belanghebbenden. Haar plan om kinderopvang voorzieningen onder te brengen in de scholen resulteerde in 2013 in een nieuw opgerichte stichting ‘De Omnischolen”, waarvan zij de bestuurder is.

Elly heeft de aanwezigen meengenomen in het traject van juridische mogelijkheden, samenwerking tussen besturen, Raad van Toezichtleden en gemeente ambtenaren. Ook de strategie, (wettelijke) verantwoordelijkheden als jaarverslagen en schoolplannen, kwaliteitseisen en toezicht passeerde de revue. Een ieder was erg onder de indruk van de inhoudelijke aspecten en de resultaten die geboekt zijn. Al met al een boeiend verhaal en een mooie ‘best practice’ voor kinderopvangorganisaties die voornemens zijn om integraal te gaan samenwerken met het onderwijs.