Tijdens de ALV van 12 april jl. zijn Inge Hertsworm (St. KO Vianen) en Bertus Koot (KMN Kind&Co) benoemd.

Met hun benoeming is voorzien in de vacatures die ontstaan waren na het vertrek van Anja Hol (eind 2015) en Jacob Boskma.

Inge Hertsworm zal in het bdKO-bestuur de portefeuille van penningmeester vervullen.