Adviesregeling-arbeidsvoorwaarden 2024

De Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden voor de primaire beloning van Raden van Bestuur/directies voor kinderopvang biedt handvatten voor het tot stand brengen van goed onderbouwde, transparante en marktconforme primaire beloningsverhoudingen tussen Raden van Bestuur/directies van organisaties voor kinderopvang.

Elk jaar worden de maximumjaarinkomens van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur/Directies van organisaties voor kinderopvang geïndexeerd.

De reikwijdte van de adviesregeling betreft een groot aantal directieniveaus waarvoor een functiegroepenstructuur van 13 groepen is ontworpen. Gelet op de bandbreedte en op de 0-situatie op het moment van invoering, is gekozen voor een salarislijn waarbij de onderkant voortkomt uit een vergelijking op het Q1-niveau van de algemene beloningsmarkt in Nederland oplopende tot het Q2-niveau in deze markt.

De indexatie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • De bovengenoemde opbouw van de salarislijn;
  • De functie zwaarteverhoudingen die aan de salarislijn ten grondslag liggen;
  • De vergelijking met de Algemene Nederlandse beloningsmarkt. Dat betekent dat de indexatie is gebaseerd op waargenomen salarisstijgingen over 2022 en 2023 (tot op heden);
  • Het inkomensbegrip volgens de definitie in de adviesregeling.

Dit wil niet zeggen dat de salarissen van de directeuren/bestuurders elk jaar met het indexatiepercentage moeten stijgen. Een stijging is afhankelijk van de keuzes die de toezichthouder maakt, eventueel rekening houdend met de eigen organisatieontwikkeling, de algemene economische ontwikkelingen in ons land en/of de indexering in de CAO Kinderopvang. In de systematiek van de adviesregeling wordt jaarlijks de bandbreedte in de tabel met de maximum jaarinkomens geactualiseerd. Een daadwerkelijke salarisstijging is het resultaat van onderhandeling of van afspraken van de directeur/bestuurder met de toezichthouder.

Download hier de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden 2024.
Download hier de model arbeidsovereenkomst.