Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 zijn de verschillende verkiezingsprogramma’s in concept verschenen. Het CDA programma “met keuzes voor een beter Nederland” stelt o.a. een Minister van Familie en Gezin voor, langer ouderschapsverlof en meer maatwerk in de buitenschoolse en voorschoolse voorzieningen (zie www.cda.nl).

Het concept verkiezingsprogramma van de VVD “Zeker Nederland” pleit bij het onderdeel over onderwijs voor voorschoolse educatie en een leerplicht verlaging naar 4 jaar (zie www.vvd.nl).

Het concept verkiezingsprogramma van de PvdA wordt op 24 oktober a.s. gepresenteerd (zie de aankondiging op www.pvda.nl).

D66 heeft in het concept verkiezingsprogramma opgenomen het voorstel voor meer ouderschapsverlof en dat scholen voor kinderen tussen 2-12 brede openingstijden kennen (zie www.D66.nl).

Het concept verkiezingsprogramma van de SP ‘Nu wij’, spreekt over een recht op gratis kinderopvang van 4 dagdelen voor 2-4-jarigen en een verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs (zie www.sp.nl) .

In het concept verkiezingsprogramma van Groen Links “Het is tijd voor verandering” wordt aangegeven dat: er een ontwikkelrecht voor elk kind moet komen, kinderopvang weer een publieke voorziening moet zijn die gratis toegankelijk is voor alle jonge kinderen, dat de basisschool en BSO bij voorkeur georganiseerd worden in een brede school en dat de samenwerking van diverse partijen (waaronder kinderopvang) op één plek in kindcentra gestimuleerd wordt (zie www.groenlinks.nl)