‘Vraag is: hoe overwin ik mijn ego’

Muisstil is het. Het scherm voor in de zaal toont een fragment van twee oude mensen die elkaar, na een korte liefde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, uit het oog zijn verloren. Ruim zestig jaar later ontmoeten ze elkaar weer. Het blijft bij een eenmalige afspraak. De man betitelt het als een ‘explosie van geluk’.

Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 28 maart 2013

Communicatieadviseur Hans Siepel (midden): ‘wij zijn feilloos in staat te beoordelen wat authentiek is.

‘Wat leert dit ons?’ Communicatieadviseur Hans Siepel kijkt vragend de zaal in en vervolgt: ‘Dit is 100 procent effectieve communicatie. Waarom? Het is echt. Het is open. Hier is geen communicatieadviseur aan te pas gekomen. Dit zijn wij! Wij leven het leven en maken veel dingen mee. En: wij zijn feilloos in staat te beoordelen wat authentiek is.’

‘Tegenwoordig maken we ons druk om reputatiemanagement’, schampert Siepel, ‘maar wat levert het ons op. Neem als voorbeeld wielrenner Michael Boogerd. Toen hij bekende doping te hebben gebruikt, zijn er tal communicatieprofessionals bij betrokken. En wat is het resultaat ervan? Wij weten dat het niet oprecht is. Het publiek vindt hem niet eerlijk. Hetzelfde geldt voor minister Opstelten die naar Haren ging na de rellen. Hij ging er niet heen voor de bewoners. Hij ging voor het plaatje. De bewoners wisten dat. De communicatieprofessionals waren blij dat hij op het journaal kwam. Het publiek doorziet dat dit niet oprecht is.’
Siepel heeft de nodige kritiek op communicatiestrategieën van de politiek en veel bedrijven. Hij verwoordde het tijdens de Landelijke Bijeenkomst als volgt: ‘Er wordt veel onechtheid gecommuniceerd. Het overgrote deel van de Nederlanders wordt gedreven door hogere beginselen. Realiseer je dit in een crisissituatie. Wees dienstbaar. Het is immers niet uw crisis, maar die van bijvoorbeeld de ouders.’ Vaak zijn directeuren en bestuurders tijdens een crisis te veel bezig met hun eigen positie, meent de communicatieadviseur. ‘Hoe kan ik mijn reputatieschade beperken, vragen ze zich dan af. Vraag is echter: hoe overwin ik mijn ego’. Het gaat in de communicatie vooral om immateriële waarden. ‘Oprechtheid, geloofwaardigheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid’, somde hij op. ‘Het lijkt wel of de werkelijkheid niet bestaat in het communicatievak. Het gaat, ook tijdens een crisis, om de verhalen van mensen. Het is een illusie te denken dat communicatie valt te sturen. Met sociale media kan geen regie meer worden gevoerd op communicatie.’
Siepel adviseerde de aanwezigen niet zomaar mee te gaan in de formats waarmee de media werken. ‘Focus je in een crisissituatie in eerste instantie op de getroffenen. Daarbij heb je drie operationele doelstellingen: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Realiseer je dat het incident niet leidend is, maar de impact.’

Voor de presentatie van Siepel klik hier.