‘Kinderopvang, partner in de ontwikkeling van kinderen’
Thema bdKO-hotspot overgenomen door Brancheorganisatie Kinderopvang

Bijna twee jaar terug besloot de bdKO, op initiatief van Walter Hardenberg, bestuurder van Speelwerk in Emmen, een hotspot te starten over de rol en de zichtbaarheid van de kinderopvang in de jeugdketen. Afgelopen tijd kwamen twintig directeuren regelmatig bij elkaar en bespraken de vraag: hoe kan de rol van de kinderopvang verstevigd worden en meer zichtbaar? Op 23 januari 2013 werd het thema van de hotspot overgedragen aan de Brancheorganisatie Kinderopvang tijdens een gezamenlijke conferentie. Op deze drukbezochte bijeenkomst, in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen, gaven twee sprekers hun visie op samenwerken en konden directeuren in verschillende workshops aan de hand van ‘goede voorbeelden’ ervaringen uitwisselen. ‘Een leerzame dag’, volgens een van de bezoekers.

Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013

De eerste uitwisselingen tijdens de ontvangst van de Landelijke conferentie ‘Kinderopvang, partner in de ontwikkeling van kinderen’

De bdKO organiseert verschillende hotspots. Dit zijn bijeenkomsten over inhoudelijke thema’s die hoog op de agenda staan van directeuren. Met de ideeën en inzichten uit deze hotspots gaan de deelnemers actief aan de slag, gefaciliteerd door de bdKO.
Dagvoorzitter Walter Hardenberg legde in zijn openingswoorden uit waarom het thema van deze hotspot en conferentie volgens hem actueel is. ‘Het stoorde mij dat de rol van de kinderopvang in de jeugdketen onderbelicht is en dat erkenning van de toegevoegde waarde van de kinderopvang ontbreekt. In het landelijk jeugdbeleid komt kinderopvang niet voor en op lokaal niveau hebben politiek en ambtenaren kinderopvang niet of nauwelijks in beeld. Dit moet anders, omdat kinderopvang een grotere en meer zichtbare rol kan leveren aan opvoeding en ontwikkeling van kinderen.’ Hiervoor is het belangrijk, benadrukte Hardenberg, niet af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen. ‘Hoe ga ik de toegevoegde waarde van mijn organisatie vergroten, verbeteren en verkopen? Welke partner in de keten moet ik als directeur en bestuurder persoonlijk leren kennen en met welke boodschap benaderen.’ Hij riep op meer samen te werken met andere organisaties in de jeugdketen.

Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013

De boodschap van Hardenberg werd onderschreven door Mariska Joosten. Zij is operationeel directeur van Randstad Payroll Solutions en was gastvouw die dag. Zij benadrukte dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen de kinderopvang dwingen nieuwe concepten te ontwikkelen voor de toekomst. De kwaliteit van de medewerkers is daarbij heel belangrijk. ‘Bepaal je strategie en bedenk welke medewerkers u straks nodig heeft. Deel je personeel vervolgens in in verschillende groepen en bedenk wat je moet investeren in deze groepen. Een stappenplan is hierbij belangrijk’, benadrukte ze. ‘Uitdaging is dat ondertussen de winkel gewoon door draait.’ [klik hier voor de presentatie] (Voor het aanvragen van de whitepaper ‘strategische personeelsplanning is bouwen aan aanpassingsvermogen’: http://forms.randstad.nl/randstadnederland/strategischepersoneelsplanning2013

Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013

Na de inspirerende spreker Rob Adams [Klik hier voor het verslag van de lezing van Rob Adams] en verschillende workshops [Klik hier voor het verslag van de workshops] werd ’s middags het thema van de hotspot door bdKO-voorzitter Anja Hol overgedragen aan Mariëlle Rompa, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Anja Hol zei dat de deelnemers van de hotspot het onderwerp hoog op de agenda hebben gezet en een onomkeerbare beweging op gang gebracht hebben. ‘Nu moet het daadwerkelijk worden uitgevoerd en ik ben blij dat de Brancheorganisatie Kinderopvang het stokje wil overnemen. Het is ook duidelijk dat zoiets als het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van kinderopvang  voor de ontwikkeling van kinderen , en dat in samenwerking met anderen, een kwestie is van jarenlange gedreven en vasthoudende inzet. De opbrengst van de hotspot is informatie en inspiratie over manieren waarop de kinderopvang goed voor het voetlicht gebracht kan worden. De opbrengst is ook het besef dat ieder dat vanuit zijn eigen organisatie moet doen. Door zelf actief de samenwerkingspartners op te zoeken, die voor de ontwikkeling van kinderen van belang zijn.’

Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013

Hierna volgde een lezing van Esther Popelier (verslag lezing Esther Popelier) waarbij de zaal op interactieve wijze betrokken werd.

Aan het eind van de dag bedankte dagvoorzitter Walter Hardenberg onder andere Randstad voor haar gastvrijheid. Zij maakte met de standhouders Konnect, Flexkids en AON de conferentie mede mogelijk.