Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt per 1 januari 2016 in werking. Wat verandert er ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers?

  • De duur van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en het opzegverbod worden verkort naar 13 weken. Over twee jaar wordt de loondoorbetalingsverplichting waarschijnlijk verder verkort naar 8 weken;
  • De re-integratieverplichtingen voor werkgevers worden versoepeld: de werkgever hoeft geen plan van aanpak meer op te stellen en ook de verplichting tot re-integratie in het tweede spoort vervalt:
  • De ketenregeling wordt ook aanzienlijk versoepeld: maximaal 6 opvolgende contracten kunnen worden gesloten binnen een periode van ten hoogste 48 maanden;
  • De opzegtermijn voor de werkgever is standaard een maand.

Dus het (doorwerken) met AOW-gerechtigde werknemers kan aantrekkelijker worden voor werkgevers. Bron: nieuwsbrief december 2015 Boontje Advocaten.