Ontmoeten

bdKO ALV met cabaratier Andries Tunru 10 juni 2021

Door Marjan Boonzaaijer

Noteer 10 juni alvast in je agenda voor de digitale bdKO Algemene Ledenvergadering met een vrolijke afsluiting met Andries Tunru: 100% maatwerk improvisatiecomedyshow over welk onderwerpen je maar wilt. Centraal staat in de interactie met de deelnemers: jij bepaalt live de input voor de scènes, sketches en liedjes. Meer weten over Andries Tunru? Lees hier […]

Lees meer

Van inschrijfformulier naar warm welkom! 22 april 2021

Door Marjan Boonzaaijer

Elke klant doorloopt bij jouw organisatie een reis. Deze gaat in op een moment dat ze zich daar nog niet eens bewust van zijn en eindigt op het moment dat ze een tevreden klant (en dus ambassadeur) van je organisatie zijn. Er zijn in de kinderopvang een aantal cruciale klantcontactmomenten te benoemen. Op deze momenten […]

Lees meer

Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Door Marjan Boonzaaijer

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie. In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en […]

Lees meer

In intervisie leert men van en met elkaar-er is ruimte voor nieuwe deelnemers!

Door joostradstake

“Wil je effectief blijven dan moet je voortdurend aan je ontwikkeling werken” Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen.    Binnen de bdKO wordt gewerkt met 2 intervisiegroepen die professioneel begeleid […]

Download