Ontmoeten

Covid-19 en de psychische belasting bij medewerkers

Door Marjan Boonzaaijer

-de presentatie van 21 januari 2021-   Veel is al geschreven over de effecten van Covid-19 op de mentale gezondheid. Bekend zijn klachten als angstig of somber zijn en stress ervaren. Ook op de werkvloer in jouw organisatie is dit merkbaar. Hoe herken je deze klachten? Welk effect hebben de gewijzigde werksituatie en protocollen? Wat […]

Lees meer

Aan tafel met CDA-woordvoerder kinderopvang Wytske Postma

Door Marjan Boonzaaijer

– online bijeenkomst 28 januari 2021 11:00-12:00 uur- Wil je ook informeel van gedachten wisselen over ontwikkelingen in de kinderopvang met CDA woordvoerder kinderopvang Wytske Postma? Dat kan! Wanneer 28 januari 2021 11:00-12:00 uur Aanmelden Aanmelden? Stuur een mailtje naar bureau@bdko.nl o.v.v. aan tafel met Wytske Postma of bel naar 079 363 81 02. Deelname […]

Lees meer

Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Door Marjan Boonzaaijer

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie. In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en […]

Lees meer

In intervisie leert men van en met elkaar-er is ruimte voor nieuwe deelnemers!

Door joostradstake

“Wil je effectief blijven dan moet je voortdurend aan je ontwikkeling werken” Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen.    Binnen de bdKO wordt gewerkt met 2 intervisiegroepen die professioneel begeleid […]

Download