Ontmoeten

Customer Excellence Inspiratiedag -nieuwe datum volgt-

Door Marjan Boonzaaijer

geannuleerd vanwege Coronavirusontwikkelingen – nieuwe datum volgt- In navolging op de zeer gewaardeerde inspiratiedag in Rotterdam in 2018, wordt er op 17 maart speciaal voor bdKO-leden weer een inspiratiedag door N3Wstrategy-NEXCT georganiseerd. Dit keer in Amsterdam. Ook deze dag zal in het teken staan van klantbeleving, customer experience. Een belangrijk strategisch thema voor N3Wstrategy-NECXT. We […]

Lees meer

Aan tafel met VVD woordvoerder kinderopvang 13 mei 2020

Door Marjan Boonzaaijer

Wil je ook informeel van gedachten wisselen over ontwikkelingen in de kinderopvang met VVD woordvoerder kinderopvang Chantal Nijkerken-de Haan? Dat kan! Met VVD woordvoerder kinderopvang Chantal Nijkerken-de Haan is een ‘aan tafel met’ diner-bijeenkomst gepland op woensdag 13 mei van 18:00-20:00 in restaurant de Eeuwige Jachtvelden (de Haagsche Heerenzaal, 1e etage), Plein 14, Den Haag. […]

Lees meer

bdKO ALV & Landelijke Dag donderdag 11 juni 2020

Door Marjan Boonzaaijer

Integriteit is van iedereen Integriteit is een belangrijk beginsel in de Governancecode Kinderopvang en het centrale thema van de bdKO Landelijke Dag. De dag bestaat uit een keynote gevolgd door een aantal interactieve themasessies. Keynote bekend! Rob van Eijbergen is hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties aan de VU. In zijn keynote zal hij ingegaan […]

Lees meer

Wel of niet loopbaanstappen maken? Een pas op de plaats 23 juni 2020

Door Marjan Boonzaaijer

Persoonsgerichte workshop voor directeuren in de kinderopvang Voor: directeuren die prima op hun plek zitten en het goed naar hun zin hebben; directeuren die zich afvragen of iets anders óók leuk zou zijn; directeuren die denken dat het af en toe wel wat spannender/rustiger/drukker/uitdagender/…. mag dan het geval is; directeuren die benieuwd zijn of ze […]

Lees meer

1e bdKO strategiedag 8 oktober 2020

Door Marjan Boonzaaijer

Van strategie naar cultuurverandering-hoe dan?? Met trots kondigt de bdKO de eerste strategiedag aan! Wat De strategie van jouw organisatie staat als een huis. Maar…daar hoort wel een andere manier van werken bij, ander gedrag, een andere cultuur. Hoe maak je die vertaalslag? Hoe kan je daar op sturen? Welk leiderschap is hiervoor nodig? Op […]

Lees meer

bdKO ALV & Landelijke Dag donderdag 12 november 2020

Door Marjan Boonzaaijer

meer informatie volgt

Lees meer

Extra Inspiratiesessies Governancecode Kinderopvang -vol-

Door Marjan Boonzaaijer

Hoe kun je de nieuwe Governancecode Kinderopvang goed inzetten voor jouw organisatie? Graag nodigen wij directeuren-bestuurders en leden van de Raad van Toezicht uit om gezamenlijk naar deze sessie te komen, waarin veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Vanwege het grote succes van de eerste drie […]

Lees meer

Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Door Marjan Boonzaaijer

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie. In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en […]

Lees meer

In intervisie leert men van en met elkaar-er is ruimte voor nieuwe deelnemers!

Door joostradstake

“Wil je effectief blijven dan moet je voortdurend aan je ontwikkeling werken” Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen.    Binnen de bdKO wordt gewerkt met 2 intervisiegroepen die professioneel begeleid […]

Download