Persoonlijk leiderschap

Mijn beste leiderschapsboek

Door Marjan Boonzaaijer

Als leiders van een kinderopvangorganisatie hebben we natuurlijk allemaal onze sterke en zwakke kanten. Die je (helaas) niet altijd mag tonen. Steun en inspiratie kun je dan halen uit een leiderschapsboek, waar de boekenwinkels vol mee liggen. Maar ja, wat heb je aan de manier van leidinggeven van een Steve Jobs of een Elon Musk […]

Lees meer

Slimme keuzes voor het brein

Door Marjan Boonzaaijer

Hoe wordt de kiem gelegd voor breinontwikkeling in de vroege kindertijd, welk effect heeft het brein heeft op jouw functioneren, hoe blijf je openstaan voor nieuwe veranderingen en versterk je jouw innovatiekracht, productiviteit en efficiëntie? In het verslag van de bdKO Landelijke Dag ‘Slimme keuzes voor het brein’ van 14 november jl. lees je wat […]

Lees meer

Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap

Door joostradstake

Laat het niet doodbloeden Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om je taken als directeur/bestuurder met succes te vervullen. Dat het zo vaak doodbloedt, is dan ook helemaal niet nodig.

Download

Zit je nog lekker op je plek?

Door joostradstake

Het is misschien wel de moeilijkste vraag voor een bestuurder om zichzelf te stellen: ben ik nog wel de juiste man of vrouw op de juiste plek? Toch zou iedere bestuurder van tijd tot tijd de moed moeten hebben om in de spiegel te kijken. Dit artikel is een vervolg op het artikel in BBMP […]

Kleur bekennen

Door joostradstake

Kleedkamer gesprekken over leiderschap Paul Ansems, Jan Moen In de 21ste eeuw worden hoge eisen gesteld aan leiderschap en het afleggen van verantwoording daarover. Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen komen bestuurders tegenwoordig onder een vergrootglas te liggen en wordt het publieke fileermes gehanteerd. Leiderschap wordt flink op de proef gesteld. Dit betekent dat u er […]

Lees meer

In de spiegel kijken

Door joostradstake

Andere tijden vragen andere bestuurders De kinderopvang verkeert in zwaar weer. Dat roept de vraag op of een directeur die al een aantal jaren meedraait nog steeds de geschikte persoon is om in het huidige tijdsgewricht leiding te geven aan zijn of haar organisatie? Of heeft deze in tijden van krimp een ander type directeur […]

Fouten maken moed

Door joostradstake

R. van der Drift Leren van je fouten is een enorm cliché. Maar dan moet je ze wel kúnnen maken. We roepen heel makkelijk dat je fouten mag maken. Maar is dat eigenlijk zo? Mogen we wel falen van onszelf en onze omgeving? Nee! Dit komt omdat het ons ontbreekt aan foutenmakenmoed: het verwelkomen van […]

Lees meer

Leiderschap gevraagd

Door joostradstake

De huidige ontwikkelingen in de kinderopvang vragen om leiderschap. Voorwaarde daarvoor is inzicht in de dynamiek van samenwerking (intern en met externe partners) en het vermogen daar op een actieve en profes-sionele manier mee om te gaan. Maar wat is leiderschap eigenlijk en hoe ontwikkel je dat vermogen? Een aantal leidinggevenden in de kinderopvang volgen […]