2021: het was weer een bijzonder jaar…

Toen we de titel van ons jaarplan 2021 formuleerden: ‘professioneel sturen in een bewegende wereld’ wisten we nog niet hóe toepasselijk deze zou zijn. We hadden gehoopt na de zomer in een rustiger vaarwater te komen, maar het tegendeel bleek waar. We hadden niet alleen te maken met oplopende Corona-besmettingen, de onaangename verrassing van de omikron-variant, maar ook met een schreeuwend arbeidstekort. De hectiek en continu snel schakelen is er niet minder op geworden. In de waan van de dag is het ook of misschien juist goed om momenten te vinden voor reflectie, bezinning en collegiaal contact, maar ook gewoon om bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen.

De bdKO heeft op heel veel verschillende manieren deze momenten gecreëerd en hier is heel veel gebruik van gemaakt en gewaardeerd. De bdKO wordt keer op keer gekwalificeerd als een warm collectief, waar directeuren in de kinderopvang uitdagingen kunnen bespreken en van elkaar kunnen leren.

Lees hier ons jaaroverzicht.